Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

Transportation Update

Aug. 4, 2020
 

As we look toward the start of the school year, we wanted to share some updates about transportation services for DPS students. We recently announced that we’re extending 100% remote instruction from the start of school on Aug. 24 through Oct. 16. Although we’ll be starting the school year remotely, we wanted to provide up-to-date information about bus services to help you plan for the return to in-person learning later this fall.

Changes to school bus services for 2020-21

Under the health and social-distancing guidelines for transportation, our buses will only be able to operate at 33% capacity. Unfortunately, this means many students — including most middle and high school general education students — will no longer be eligible to ride the yellow bus to school. Eligible high school students will still be able to use a DPS-RTD bus pass. DPS will prioritize transportation for our youngest and highest-needs learners, as well as students legally entitled to transportation, such as those in special education or who are experiencing homelessness. The full list of schools that will continue to receive bus transportation services is here. Please click this link for a guide on how to check your student’s transportation eligibility.

In order to accommodate as many students as we can, we will standardize elementary school bell times with a six-and-a-half hour school day. We are still finalizing the details and will share more information soon about elementary school start and end times. Additionally, as we learn which students have enrolled in the virtual program, we will make every effort to extend transportation services to additional students and schools.

Learn more about how to plan a safe route to school for your student here. For more information, visit the Transportation Services webpage.

Actualización sobre los servicios de transporte

De cara al inicio del año escolar, queríamos compartir algunas actualizaciones sobre los servicios de transporte para los estudiantes de DPS. Recientemente anunciamos que vamos a ampliar la instrucción 100 % a distancia desde el inicio de clases, el 24 de agosto, hasta el 16 de octubre. Aunque comenzaremos el año escolar a distancia, queríamos proporcionarles información actualizada sobre los servicios de autobús para ayudarles a planificar el regreso al aprendizaje presencial a finales de este otoño.

Cambios al servicio de transporte para 2020-2021

Según las pautas de transporte relacionadas con la salud y el distanciamiento social, nuestros autobuses solo podrán operar a un 33 % de su capacidad. Desafortunadamente, esto significa que muchos estudiantes, incluyendo a la mayoría de los estudiantes de educación general de secundaria y preparatoria, ya no serán elegibles para transportarse en autobús amarillo a la escuela. Los estudiantes de preparatoria elegibles aún podrán usar un pase de autobús de RTD de DPS. DPS dará prioridad de transporte a nuestros estudiantes más pequeños y con altas necesidades; así como también a los estudiantes que tienen derecho legal de recibir servicios de transporte, tales como los de educación especial o los que no tienen hogar. La lista completa de escuelas que continuarán recibiendo servicios de transporte se encuentra aquí. Les pedimos que hagan clic en este enlace para ver una guía sobre la manera de verificar la elegibilidad de su estudiante para recibir servicios de transporte.

Para poder incluir a la mayor cantidad posible de estudiantes, estandarizaremos las horas de entrada y salida de las escuelas primarias para que el día escolar sea de seis horas y media. Aún estamos finalizando los detalles y pronto compartiremos más información sobre los horarios de inicio y salida de las escuelas primarias. Además, a medida que sepamos cuáles estudiantes se han inscrito en el programa virtual, haremos todo lo posible para ampliar los servicios de transporte a estudiantes y escuelas adicionales.

Obtengan más información sobre la manera planificar una ruta segura a la escuela para su estudiante aquí. Para obtener más información, visiten la página web de los Servicios de Transporte.

تحديث عن المواصلات

بينما نتطلع لبدء العام الدراسي الجديد، وددنا أن نشارك معكم بعض مستجدات خدمات المواصلات لطلاب مدارس دنفر العامة. لقد أعلنا مؤخراً أننا سنمد فترة التعليم عن بعد لتبدأ من بداية العام الدراسي في 24 أغسطس وحتى 16 أكتوبر. ورغم أن العام الدراسي سيبدأ بنظام التعليم عن بعد، رغبنا في أن نشارك معكم أحدث المعلومات عن خدمات الحافلات لمساعدتكم للتخطيط للعودة إلى الدراسة في المدارس في وقت لاحق من فصل الخريف.

تغييرات على خدمات الحافلات المدرسية للعام الدراسي 2020-21.

بناءً على  التوجيهات الصحية للمواصلات والتي تشترط تطبيق التباعد الاجتماعي، فإن الحافلات المدرسية ستعمل بنسبة 33% من سعتها فقط. وللأسف فإن هذا يعني أن عدد كبير من الطلاب بما في ذلك أعلب طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في نظام التعليم العادي لن يكونوا مؤهلين لارتياد الحافلات الصفراء إلى المدرسة. طلاب المرحلة الثانوية سيواصلون استخدام بطاقات حافلات DPS-RTD. ستعطي DPS الأولوية للتلاميذ الصغار والطلاب ذوي الاحتياجات الشديدة بما في ذلك الطلاب المستحقين قانوناً للحصول على خدمة المواصلات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من التشرد. يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالمدارس التي ستواصل الحصول على خدمات المواصلات  هنا. يرجى الرجوع إلى هذا  الرابط للتعرف على ما إذا كان الطالب مؤهلاً لخدمة المواصلات أم لا.

لأجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، فنحن سندير خدمة الحافلات بناءً على مواعيد جرس قياسية ليوم دراسي يمتد ست ساعات ونصف. نعكف في الوقت الحالي على وضع التفاصيل وسنشارك المزيد من المعلومات قريباً عن مواعيد بدء اليوم الدراسي وانتهائه في المدارس الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، ما أن نعرف عدد الطلاب الملتحقين ببرنامج الدراسة على الإنترنت، سنبذل كل جهد ممكن لتوفير خدمة المواصلات لمزيد من الطلاب والمدارس.

تعلم المزيد عن كيفية التخطيط لمسار آمن للمدرسة لطلابك هنا. لمزيد من المعلومات، زر  صفحة خدمات المواصلات.

Thông tin Cập nhật về Chuyên chở

Khi dự tính cho đầu năm học mới, chúng tôi muốn chia sẻ một vài thông tin cập nhật về dịch vụ chuyên chở cho các học sinh DPS. Mới đây, chúng tôi đã công bố là chúng tôi sẽ kéo dài việc học tập từ xa 100% từ lúc khai giảng vào ngày 24 tháng Tám cho đến ngày 16 tháng Mười. Mặc dù chúng tôi sẽ bắt đầu năm học này từ xa, chúng tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về dịch vụ xe buýt để giúp quý vị lập kế hoạch cho việc trở lại hình thức học tập trực diện về sau trong mùa thu này.

Các thay đổi đối với dịch vụ xe buýt học đường cho năm 2020-21

Theo các quy định hướng dẫn về sức khỏe và giãn cách xã hội đối với dịch vụ chuyên chở, các xe buýt của chúng tôi sẽ chỉ có thể hoạt động với công suất 33%. Thật không may, điều này có nghĩa là rất nhiều học sinh — bao gồm hầu hết các học sinh chương trình giáo dục thông thường cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông– sẽ không còn hội đủ điều kiện đi xe buýt màu vàng đến trường. Các học sinh trung học phổ thông hội đủ điều kiện vẫn sẽ được sử dụng thẻ xe buýt RTD của DPS. DPS sẽ ưu tiên dịch vụ chuyên chở cho các học sinh nhỏ tuổi nhất và có nhu cầu cao nhất, cũng như các học sinh có quyền được chuyên chở về mặt pháp lý, ví dụ như những em trong chương trình giáo dục đặc biệt hoặc những em đang trong tình cảnh vô gia cư. Danh sách đầy đủ các trường học sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt có ở đây. Vui lòng bấm vào đường liên kết này để xem hướng dẫn cách kiểm tra điều kiện hội đủ về chuyên chở của con quý vị.

Để phục vụ cho nhiều học sinh nhất có thể, chúng tôi sẽ chuẩn hóa giờ rung chuông cho cấp tiểu học với ngày học dài sáu tiếng rưỡi. Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện các chi tiết và sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về giờ bắt đầu và kết thúc ở cấp tiểu học. Ngoài ra, khi chúng tôi biết được các học sinh nào ghi danh vào chương trình trực tuyến, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mở rộng thêm dịch vụ xe buýt cho các học sinh và trường học bổ sung.

Hãy tìm hiểu thêm về cách thức hoạch định lộ trình đến trường an toàn cho con quý vị ở đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang Dịch vụ Chuyên chở.

Xogtii ugu danbaysay ee Gaadiidka

Anagoo sugayna biloowga sanad dugsiyeedka, waxaan doonaynay inaan xog cusub idin ka siino adeegyada gaadiidka ee ardayda DPS. Waxaan dhawaan ku dhawaaqnay inaan kordhinayno mudada ay soconayaa casharada 100% oonleenka ah laga bilaabo biloowga dugsiga Agoosto 24 ilaa Oktoobar 16. Inkastoo aan sanad dugsiyeedka ku bilaabayno oonleen ahaan, waxaan doonaynaa inaan xogtii ugu danbaysay ka bixino adeegyada baska si lagaaga caawiyo qorshaynta ku laabashada dugsiga ee waxbarashada tooska ah dabayaaqada xili Dayreedka.

Isbadalada lagu samaynaayo adeegyada baska ee dugsiga sanad dugsiyeedka 2020-21

Sida ku cad tilmaamaha gaadiidka ee caafimaadka iyo kala fogaanshaha bulshada, basaskeena ayaa kaliya awoodi doona inay ku shaqeeyaan 33% tirada ay qaadi karaan. Nasiib daro, tani waxay ka dhigan tahay in arday badan — ayna ku jiraan inta badan ardayda waxbarashada guud ee dugsiyada dhexe iyo sare — ma awoodi doonaan inay u qalmaan raacida baska jaallaha ah ee dugsiga gayn jiray. Ardayda u qalma ee dugsiga sare ayaa wali u qalmi doona inay helaan kaarka baska ee DPS-RTD. DPS waxay muhiimada siinaysaa gaadiidka ardaydeena ugu yar ee ugu baahiyaha badan, iyo sidoo kale ardayda sharciyan xaqa u leh gaadiidka, sida ardayda waxbarashada gaarka ah ama ardayda hooy la’aanta ah. Liiska buuxa ee dugsiyada sii wadaaya inay helaan adeegyada gadiidka ayaad ka helaysaa halkaan. Fadlan guji lifaaqaan si aad u hesho tilmaan ku aadan sida loo hubiyo u qalmida cunugaaga ee gaadiidka.

Si boos loo siiyo ardayda ugu badan ee aan awoodno, waxaan heer u samaynaynaa waqtiyada ganbaleelka dugsiga hoose oon siinayno lix saac iyo bar oo maalinta dugsiga ah. Waxaan wali dajinaynaa faahfaahinta xog badan ayaana dhawaan idin ka siin doonaa dhawaan waqtiyada biloowga iyo dhammaan dugsiga hoose. Waxaa intaas dheer, intaan wadno barashada nooca ardayda iska qortay barnaamijka oonleenka ah, waxaan samayn doonaa dadaal kasta si aan u balaarino adeegyada gaadiidka si aan u gaarsiino ardayda iyo dugsiyada dheeraadka ah.

Xog oo ku saabsan sida loo qorsheeyo baska ardaygaagu dugsiga ku tagaayo qaab amaan ah ka ogoow halkaan. Wixii xog dheeraad ah, booqo webseetka Adeegyada Gaadiidka.

የትራንስፖርት ወቅታዊ መረጃዎች

የትምህርት ዓመቱን መጀመር እየተጠባበቅን ባለንበት በአሁኑ ወቅት ስለDPS ተማሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች ወቅታዊ መረጃዎችን ለማጋራት እንፈልጋለን። ሙሉ ለሙሉ የርቀት የሆነውን መማር-ማስተማሩን ኦገስት 24 ጀምሮ እስከ ኦክቶበር 16 ድረስ ያራዘምን መሆናችን በቅርብ ጊዜ አሳውቀናል። የትምህርት ዓመቱን የርቀት በሆነ መማር-ማስተማር የምንጀምር ቢሆንም በፎል መጨረሻ አካባቢ ሊኖረን ለሚችል ወደ ት/ቤት መመለስ ማቀድ ይረዳችሁ ዘንድ ስለ አውቶብስ አገልግሎቶች ወቅታዊ መረጃ ለመስጠት እንፈልጋለን።

ለ2020-21 የት/ቤት አውቶብስ አገልግሎቶች ለውጦች

በወጡት የጤና እና አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ የትራንፖርት አገልግሎቶች መመሪያዎች መሠረት አውቶብሶቻችን በ33% አቅም ብቻ የሚሠሩ ይሆናሉ። እንደ መጥፎ አጋጣሚ ይህም ማለት አብዛኛዎቹን የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ የአጠቃላይ ትምህርት ተማሪዎችን ጨምሮ ብዙ ተማሪዎች ቢጫ የት/ቤት አውቶብሶችን ለመጠቀም ብቁ አይሆኑም ማለት ይሆናል። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የDPS-RTD አውቶብስ ትኬትን (ይለፍን) መጠቀማቸውን መቀጠል ይችላል። የDPS የትራንስፖርት አገልግሎት ለታዳጊ ልጆች እና ከፍተኛ ፍላጎቶች ያሉቸው ተማሪዎች እንዲሁም እንደ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ውስጥ ያሉ፣ የጎዳና ተዳዳሪ ለሆኑ በሕግ ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ቅድሚያ ይሰጣል። የት/ቤት የትራንስፖርት አገልግልቶችን ማግኘት የሚቀጥሉ ት/ቤቶች ሙሉ ዝርዝር  እዚህ ይገኛል። የተማሪዎን የትራንስፖርት ብቁነት እንዴት ለማረጋገጥ እንደሚችሉ ለማወቅ ይህን  አገናኝ ጠቅ ያድርጉ።

የምንችለውን ያህል ብዙ ተማሪዎችን ለማስተናገድ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የደወል ሰዓቶችን ስድስት ሰዓት ተኩል በሆነ የት/ቤት ቀን ወጥ እናደርገዋለን። የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች  መጀመሪያ እና ማብቂያ ሰዓቶች ዝርዝሮች ላይ እየሠራንበት ስለሆንን እንዳጠናቀቅን የምናጋራችሁ ይሆናል። በተጨማሪም በቨርቿል ፕሮግራም ውስጥ የተመዘገቡ ተማሪዎችን እንዳወቅን የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለተጨማሪ ተማሪዎች እና ት/ቤቶች ለማዳረስ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን።

ለተማሪዎችዎ ተስማሚ የአውቶብስ መስመርን ለማቀድ ተጨማሪ መረጃዎችን  እዚህ ይረዱ። ለተጨማሪ መረጃዎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች ድረ ገጽንይጎብኙ።

यातायात अपडेट

हामीले स्कूल वर्षको सुरु तर्फ हेर्दै गर्दा, हामीले डिपिएस विद्यार्थीहरूका लागि यातायात सेवाहरूमा केही अपडेटहरू साझा गर्न चाहेका छौँ। हामीले हालसालै घोषणा गरे अनुसार हामी अगस्ट २४ को मितिमा स्कूल सुरुदेखि अक्टोबर १६ सम्म १००% दूर शिक्षण विस्तारित गरिरहेका छौँ। हामीले स्कूल वर्ष दूर सिकाइ मार्फत सुरु गरेता पनि, हामीले यस शरदको अन्त्यतिर व्यक्ति-उपस्थित सिकाइमा फर्किनका लागि तपाईँलाई योजना गर्न मद्दत गर्नका लागि बस सेवाहरूका बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्न चाहेका छौँ।

२०२०-२१ का लागि स्कूल बस सेवाहरूमा परिवर्तन

यातायातका लागि स्वास्थ्य र सामाजिक-पृथकीकरण अन्तर्गत,  यातायातका लागि निर्देशन, हाम्रा बसहरू ३३% क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुन सक्नेछन्। दुर्भाग्यवश, धेरै विद्यार्थीहरू — धेरैजसो मिडल र हाइ स्कूल सामान्य शिक्षा विद्यार्थीहरू सहित — स्कूल आउनका लागि पहेँलो स्कूल चढ्न योग्य हुँदैनन् भन्ने हो। योग्य हाइ स्कूल विद्यार्थीहरू अझै पनि डिपिएस-आरटिडी बस पास प्रयोग गर्न सक्षम छन्। डिपिएसले हाम्रा सबैभन्दा साना र उच्चतम आवश्यकता भएका सिकारूहरू, साथसाथै यातायातका लागि कानुनी रूपमा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि यातायातको प्राथमिकता दिनेछ जस्तै विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू वा गृहविहीन विद्यार्थीहरू। बस यातायात सेवाहरू प्राप्त गर्न जारी राख्ने स्कूलहरूको सम्पूर्ण सूची यहाँ छ। आफ्नो विद्यार्थीको यातायात योग्यता कसरी जाँच्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शनका लागि कृपया यस लिङ्क मा क्लिक गर्नुहोस्।

हामीले सकेमध्ये बढी विद्यार्थीहरूको समायोजन गर्नका लागि, हामी साढे छ घण्टे स्कूल दिन सहित एलिमेन्टरी स्कूलको घण्टी समय स्तरीकृत गर्नेछौ। हामी सबैले विवरणहरूलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ, र छिटै नै एलिमेन्टरी स्कूल सुरु समय र अन्त्य समयसहित बढी जानकारी साझा गर्नेछौँ। यस अतिरिक्त, कुन कुन विद्यार्थीले भर्चुअल कार्यक्रममा भर्ना लिएका छन् भन्ने कुरा थाहा भएपछि, हामी अतिरिक्त विद्यार्थीहरू र स्कूलहरूका लगि यातायात सेवाहरूको विस्तार गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौँ।

आफ्नो विद्यार्थीका लागि स्कूल जाने सुरक्षित मार्गको योजना कसरी गर्ने बारे बढी जानकारी यहाँ बाट प्राप्त गर्नुहोस्। अधिक जानकारीका लागि, हेर्नुहोस् यातायात सेवाहरू वेबपृष्ठ

Обновленная информация о школьных перевозках

В преддверии начала учебного года мы хотели бы поделиться некоторыми новостями о предоставлении транспортных услуг учащимся школ DPS. Ранее мы сообщили, что продлеваем период осуществления дистанционного обучения с момента начала занятий в школе с 24-го августа и до 16-го октября. Несмотря на то, что учебный год начнется в дистанционном режиме, мы решили предоставить актуальную информацию о транспортных услугах, чтобы помочь вам спланировать переход учащегося на стационарное обучение осенью этого года.

Изменения в системе школьного автобусного обслуживания на 2020-2021 учебный год.

В соответствии с рекомендациями в отношении школьных перевозок в отношении здоровья и социального-расстояния, наши автобусы смогут перевозить не более 33% учащихся. К сожалению, это означает, что многие учащиеся, включая большую часть учеников средних и старших классов общеобразовательных школ, больше не смогут пользоваться школьными автобусами, чтобы добраться до школы. При этом учащиеся старших классов, соответствующие установленным критериям, смогут пользоваться проездным билетом DPS-RTD. Главной задачей DPS будет предоставление транспортных услуг нашим самым маленьким и наиболее нуждающимся учащимся, а также ученикам, имеющим законное право пользования школьными автобусами (в частности учащимся программ коррекционного образования или имеющим статус бездомных). С полным списком школ, в которых будут осуществляться транспортные перевозки, можно ознакомиться здесь. Для получения информации о критериях предоставления услуг по перевозке учащихся, перейдите по ссылке.

С целью максимального размещения учащихся мы унифицируем время начала и окончания занятий в начальной школе с 6,5-часовым учебным днем. В настоящее время мы завершаем работу над мелкими задачами и в ближайшее время поделимся дополнительной информацией о времени начала и окончания занятий в начальной школе. Кроме того, узнав, какие учащиеся записались на обучение по виртуальной программе, мы приложим все усилия для расширения возможностей и предоставления услуг перевозки большему количеству учащихся и школ.

Более подробную информацию о планировании безопасного маршрута в школу для вашего ученика вы найдете здесь. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу отдела Транспортного обслуживания.

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပညာသင္ႏွစ္စတင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ျဖစ္ရာ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ မွ်ေဝေပးလုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ၾသဂုတ္လ 24 ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ 16 ရက္ေန႔အထိ 100% အေဝးမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးကို ထပ္တိုးမည့္အေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စာသင္ႏွစ္ကုိ အေဝးမွသင္ၾကားေရးျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေဆာင္းဦးေနာက္ပိုင္း လူကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္သင္ယူေရးအတြက္ သင္အစီအစဥ္ဆြဲထားႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးလုိပါသည္။

2020-2021 အတြက္ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား

က်န္းမာေရးနွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနေရးဆိုင္ရာ  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းကားမ်ားသည္ 33% ပမာဏသာ လည္ပတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ၎၏အဓိပၸါယ္မွာ — အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပုံမွန္ပညာေရး ေက်ာင္းသားအပါအဝင္ –ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းသုိ႔ အဝါေရာင္ေက်ာင္းကားစီးနင္း၍ လာႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ DPS-RTD ေက်ာင္းကားစီးနင္းခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ DPS သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အငယ္ဆုံးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အျမင့္မားဆုံး ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအျပင္ အထူးပညာေရး သင္ယူေနသူ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရာမဲ့အေျခအေန ႀကဳံေတြ႔ေနရသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ တရားဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ရရွိမည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ေက်ာင္းသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ မည္သုိ႔စစ္ေဆးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုကို ၾကည့္ရန္ ဤ လင့္ခ္ ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကုိ ေျခာက္နာရီခြဲအျဖစ္ စံသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာမီတြင္ မွ်ေဝသြားပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက အြန္လုိင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားေၾကာင္း ေလ့လာေနၿပီး အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္တိုးေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ လာေရာက္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ အစီအစဥ္ဆြဲပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

Informations à jour sur le transport

À l’approche de la rentrée scolaire, nous avons voulu partager quelques nouvelles informations sur les services de transport pour les élèves DPS. Récemment, nous vous annoncions le prolongement de l’enseignement à distance intégral de la rentrée scolaire du 24 août jusqu’au 16 octobre. Même si nous commencerons l’année scolaire à distance, nous aimerions vous fournir des informations à jour sur les services de transport par bus afin de vous aider à planifier le retour à l’apprentissage en présentiel plus tard cet automne.

Modifications des services de transport par bus scolaire pour 2020-2021

En vertu des directives sanitaires et de distanciation physique relatives au transport, nos bus ne pourront fonctionner qu’à 33 % de leur capacité. Malheureusement, cela signifie que de nombreux élèves – notamment la plupart des élèves de l’enseignement général des collèges et des lycées – ne pourront plus prendre le bus jaune pour se rendre à l’école. Les lycéens éligibles pourront toujours utiliser une carte de bus DPS-RTD. DPS privilégiera le transport de nos apprenants les plus jeunes et les plus nécessiteux, ainsi que des élèves ayant légalement droit au transport, notamment les élèves inscrits à l’éducation spéciale ou les élèves sans domicile fixe. La liste complète des écoles qui continueront à bénéficier des services de transport en bus est disponible ici. Veuillez cliquer sur ce lien pour savoir comment vérifier l’éligibilité de votre élève au transport.

Afin d’accueillir le plus grand nombre d’élèves possible, nous allons uniformiser les horaires de cloche des écoles primaires avec une journée scolaire de six heures et demie. Nous finalisons encore les détails et partagerons bientôt plus d’informations sur les horaires d’ouverture et de descente des écoles primaires. En outre, à mesure que nous saurons quels élèves se sont inscrits au programme virtuel, nous mettrons tout en œuvre pour étendre les services de transport à d’autres élèves et écoles.

Pour en savoir plus sur la manière de planifier un trajet sûr vers l’école pour votre élève, cliquez ici. Pour plus d’informations, visitez la page Web des services de transport.