Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

DPS Your Voice/Tu Voz Surveys

Student on the computer in class

The DPS Your Voice/Tu Voz Surveys are a chance for students, families and staff to share about their experiences in DPS. Responses to the survey inform decisions on how we can better serve our DPS community. Surveys are administered in September, January and May. 

DPS Your Voice/Tu Voz Survey FAQ »

Survey Results

Results are shared at the district level to ensure complete confidentiality. Even when there are few responses, the population is large enough that no respondent can be identified.

Encuestas “Su Voz” de DPS

Student on the computer in class

Las encuestas “Su Voz” de DPS son una oportunidad para que los estudiantes, las familias y el personal compartan sus experiencias en DPS. Las respuestas a la encuesta informan las decisiones acerca de cómo podemos servir mejor a la comunidad de DPS. Las encuestas se administran en septiembre, enero y mayo. 

مدارس دنفر العامة - استطلاعات ``إيصال صوتك`` (DPS Your Voice)

Student on the computer in class

تعد استطلاعات الرأي (DPS Your Voice) فرصة للطلاب والعائلات والموظفين لمشاركة تجاربهم في مدارس دنفر العامة. يتم الاسترشاد بالردود على الاستطلاع عند اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية خدمة مجتمع مدارس دنفر العامة بشكل أفضل. تجري الاستطلاعات في سبتمبر ويناير ومايو. 

Khảo sát Tiếng nói Quý vị của DPS

Student on the computer in class

Các đợt khảo sát Tiếng nói Quý vị của DPS là cơ hội để học sinh, các gia đình và nhân viên chia sẻ về trải nghiệm của mình tại DPS. Các câu trả lời khảo sát sẽ giúp chúng tôi quyết định cách thức chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng DPS tốt hơn. Các cuộc khảo sát được tiến hành vào Tháng Chín, Tháng Một và Tháng Năm.

Codkaaga DPS Waa Muhiim

Student on the computer in class

Daraasaddda Codkaaga ee DPS waa fursad ay haystaan ardeyda, qoysaska, iyo shaqaalaha si ay sheegtaan waxyaabaha ay DPS kala kulmaan. Jawaabaha daraasadda waxay wargelin u yihiin in go’aamo ku fiican waxyaabaha loo qaban doono iskuullada DPS. Daraasadda waxaa la sameeyaa bilaha Sebtembar, Jannaayo iyo Meey. 

DPS የእርስዎ ድምጽ መጠይቆች

Student on the computer in class

DPS የእርስዎ ድምጽ መጠይቆች ለተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና ሠራተኞች በDPS ስላላቸው ተሞክሮ ድምጻቸውን የማሰሚያ እድል ናቸው። የመጠይቅ ምላሾች የDPS ማኅበረሰባችን እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማገልገል እንዳለብን የምንወስናቸውን ውሳኔዎች በመረጃ ይመግባሉ። መጠይቆቹ የተካሄዱት ሴፕቴምበር፣ ጃንዋሪ እና ሜይ ውስጥ ነው። 

डिपिएस तपाईँको आवाज सर्वेक्षणहरू

Student on the computer in class

डिपिएस तपाईँको आवाज सर्वेक्षणहरू विद्यार्थीहरू, परिवारहरू, तथा स्टाफका लागि डिपिएससँगको आफ्ना अनुभवहरू साझा गर्ने एउटा अवसर हुन्। सर्वेक्षणमा दिइएका प्रतिक्रियाहरूले हामीले हाम्रो डिपिएस समुदायलाई कसरी राम्ररी सेवा गर्न सक्छौँ भन्ने निर्णयहरूलाई प्रेरित गर्दछन्। सर्वेक्षणहरू सेप्टेम्बर, जनवरी र मेमा सञ्चालन गरिन्छन्। 

Enquêtes DPS Your Voice

Student on the computer in class

Les enquêtes DPS Your Voice offrent aux élèves, aux familles et au personnel l’opportunité de partager leurs expériences au sein de DPS. Les réponses à l’enquête éclairent les décisions sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté DPS. Les enquêtes sont administrées en septembre, janvier et mai. 

DPS“您的心声”调查

Student on the computer in class

丹佛公立学校 (DPS)“您的心声调查为学生、家长和工作人员提供分享他们在 DPS 的经历的机会。您对调查的回应将为我们提供决策依据,让我们能够更好地为 DPS 社区服务。调查时间为九月、一月和五月。