Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

DPS Your Voice/Tu Voz Surveys

Student on the computer in class

Survey Results

Results are shared at the district level to ensure complete confidentiality. Even when there are few responses, the population is large enough that no respondent can be identified.

School Year 2022-23

School Year 2021-22

DPS Your Voice/Tu Voz Survey FAQ »

The DPS “Your Voice/Tu Voz” surveys are a chance for students, families and staff to share about their experiences in DPS. Responses to the survey inform decisions on how we can better serve our DPS community. Surveys are administered in September and May. 

Encuestas “Su Voz” de DPS

Student on the computer in class

Las encuestas “Su Voz” de DPS son una oportunidad para que los estudiantes, las familias y el personal compartan sus experiencias en DPS. Las respuestas a la encuesta informan las decisiones acerca de cómo podemos servir mejor a la comunidad de DPS. Las encuestas se administran en septiembre y mayo. 

مدارس دنفر العامة - استطلاعات ``إيصال صوتك`` (DPS Your Voice)

Student on the computer in class

تشكل استبيانات Your Voice “صوتك يهمنا” فرصة للطلاب والأسر والموظفين لمشاركة آرائهم عن تجاربهم في مدارس دنفر العامة. الردود التي تردنا في الاستبيانات تساعدنا على تقديم خدمة أفضل لمجتمع DPS. يتم إجراء الاستبيانات في سبتمبر ومايو

Khảo sát Tiếng nói Quý vị của DPS

Student on the computer in class

Các đợt khảo sát “Tiếng nói Quý vị/Các em” của DPS là cơ hội để học sinh, các gia đình và nhân viên chia sẻ về trải nghiệm của mình tại DPS. Các câu trả lời khảo sát sẽ giúp chúng tôi quyết định cách thức chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng DPS tốt hơn. Các đợt khảo sát được tiến hành vào Tháng Chín và Tháng Năm. 

Codkaaga DPS Waa Muhiim

Student on the computer in class

Xog aruurinnada DPS ee “Your Voice” (Fikradaada) waa fursad ay ardayda, qoysaska iyo shaqaaluhu nagula wadaagaan khibradaha ay kala kulmeen DPS. Jawaabaha laga baxsho xog aruurinta ayaa talooyin ku biirinaaya go’aannada sida aan qaab wanaagsan ugu adeegi karno bulshadeena DPS. Xog aruurinnada waxaa la baxshaa Sibteembar iyo Maayo. 

DPS የእርስዎ ድምጽ መጠይቆች

Student on the computer in class

DPS “Your Voice/የእርስዎ ድምጽየዳሰሳ ጥናቶች ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች በDPS ውስጥ ስላላቸው ተሞክሮ እንዲያካፍሉ እድል የሚሰጡ ናቸው። ለዳሰሳ ጥናቱ የሚሰጡት ምላሾች የ DPS ማህበረሰባችንን እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማገልገል እንደምንችል ለሚደረጉ ውሳኔዎች ግብዓቶችን ይሰጣሉ። የዳሰሳ ጥናቶች የሚቀርቡት በሴፕቴምበር እና ሜይ ወራት ውስጥ ነው። 

डिपिएस तपाईँको आवाज सर्वेक्षणहरू

Student on the computer in class

DPS Your Voice“/”तपाईंको विचारसर्वेक्षणहरू विद्यार्थी, परिवार तथा कर्मचारीहरूका लागि DPS मा उहाँहरूका अनुभवहरू साझा गर्ने अवसर हुन्छन् । सर्वेक्षणका प्रतिक्रियाहरूले हामीले हाम्रो DPS समुदायलाई अझ राम्रोसँग कसरी सेवा पुर्‍याउन सक्छौं भन्ने निर्णयहरूबारे सूचित गर्छन् । सर्वेक्षणहरू सेप्टेम्बर र मे महिनामा पूरा गरिन्छन् । 

Enquêtes DPS Your Voice

Student on the computer in class

Les enquêtes DPS « Your Voice » (votre avis) offrent l’occasion aux élèves, aux familles et au personnel de faire part de leur expériences au sein de DPS. Les réponses à l’enquête nous éclairent pour prendre des décisions sur la meilleure façon de servir notre communauté DPS. Les enquêtes se passent en septembre et en mai.

DPS“您的心声”调查

Student on the computer in class

DPS “Your Voice”(您的心声)调查为学生、家庭和工作人员提供机会来分享他们在DPS的体验。调查的回答将为我们提供更具体的信息,帮助我们做出如何更好地服务DPS社区的相关决策。调查在9月和5月进行。