View the new vaccine requirements and masking and health procedures for the 2021-22 school year.

search

Small Schools

In June, the Denver Board of Education approved the Small Schools Resolution, directing DPS to work with communities throughout the district to consolidate elementary schools with declining enrollment. Declining enrollment has been caused by a decrease in the number of school-age children in parts of Denver, which makes it difficult for the district to fund schools at their intended programming levels. 

The Board of Education is committed to working directly with the community to identify ways to counter the impacts of declining enrollment and provide more equitable access to opportunities for you and your family.

There are many details to work through, but we are committed to a robust and thorough community engagement process beginning in the fall of 2021. If you have questions or comments, feel free to submit them via our online form, or call our Family and Community Helpline at 720-423-3054 or email at FACEHelpline@dpsk12.org.

Small schools timeline
Question & Comment Form »

Escuelas pequeñas

En junio, el Consejo de Educación de Denver aprobó la Resolución sobre escuelas pequeñas, que obliga a DPS a trabajar con las comunidades de todo el Distrito para consolidar las escuelas primarias que enfrentan una disminución de las inscripciones. Una disminución en la cantidad de niños en edad escolar en partes de Denver ha causado la disminución de las inscripciones, lo que le dificulta al Distrito financiar los programas previstos de las escuelas. 

El Consejo de Educación tiene el compromiso de trabajar directamente con la comunidad para identificar las formas de contrarrestar los efectos de la disminución de las inscripciones y brindar un acceso más equitativo a las oportunidades para ustedes y sus familias.

Hay muchos detalles en los que debemos trabajar, pero estamos comprometidos con un proceso de participación comunitaria sólido y exhaustivo a partir del otoño de 2021. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros o llamar a nuestra línea de ayuda del Departamento de Enlaces Familiares y Comunitarios al 720-423-3054 o enviar un correo electrónico a FACEHelpline@dpsk12.org.

Small schools proposed timeline graphic

Preguntas frecuentes sobre escuelas pequeñas

Lean las preguntas frecuentes »

Presentación sobre las escuelas pequeñas

Ver la presentación »

Trường ít học sinh

Vào tháng 6, Hội đồng Giáo dục Denver đã thông qua Nghị quyết về các Trường học Nhỏ, chỉ đạo DPS làm việc với các cộng đồng trong toàn học khu để hợp nhất các trường tiểu học có số học sinh ghi danh theo học giảm. Việc ghi danh giảm là do số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học ở các vùng của Denver giảm, điều này khiến học khu gặp khó khăn trong việc tài trợ cho các trường ở các cấp độ chương trình học dự kiến của họ.

Hội đồng Giáo dục cam kết làm việc trực tiếp với cộng đồng để xác định các cách chống lại tác động của việc giảm ghi danh và cung cấp quyền tiếp cận công bằng hơn đến các cơ hội cho quý vị và gia đình quý vị.

Còn nhiều chi tiết cần giải quyết, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện một quy trình khuyến khích sự tham gia của cộng đồng thật chặt chẽ và triệt để bắt đầu vào mùa thu năm 2021. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gọi cho Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng của chúng tôi theo số 720-423-3054 hoặc gửi email theo địa chỉ FACEHelpline@dpsk12.org.

Small schools timeline image in Vietnamese

Các Thắc mắc Thường gặp - Các Trường học Quy mô nhỏ

Hãy đọc các thắc mắc thường gặp »

Bài trình bày về các Trường học Nhỏ

Xem bài trình bài »

المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة

قام مجلس التعليم في يونيو بالتصديق على قرار المدارس الصغيرة، موجهاً DPS للعمل مع المجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة لدمج المدارس الابتدائية التي تعاني من تراجع الالتحاق. وقد انخفضت معدلات الالتحاق بسبب تراجع أعداد الأطفال في سن المدارس في بعض مناطق دنفر الأمر الذي يصعب على المنطقة التعليمية عملية تمويل المدارس على مستوى البرامج المرجوة. 

يلتزم مجلس التعليم بالعمل مباشرة مع المجتمع لتحديد سبل مقاومة أثر تراجع الالتحاق وتوفير فرص عادلة لك ولأسرتك.

هناك تفاصيل كثيرة لكننا ملتزمون بعملية مشاركة مجتمعية قوية بداية من خريف 2021. إذا كان لديكم أي أسئلة، يرجى عدم التردد معنا عبر الخط الساخن للأسر والمجتمع على الرقم 720-423-3054 أو عبر البريد الإلكتروني FACEHelpline@dpsk12.org

Question & Comment Form »

عرض المدارس الصغيرة

شاهد العرض التقديمي »

الأسئلة المتكررة حول المدارس منخفضة الكثافة الطلابية

الأسئلة المتكررة »

Iskuulada Ardayda Ku Yar

Bishii Juun, Guddoonka Waxbarashada Denver waxa ay oggolaadeen Small Schools Resolution (Xalka Iskuullada Yaryar), oo waxay ku amreen DPS in ay la shaqeyso dadweynaha degmada oo dhan si loo xoojiyo dugsiyada hoose ee ay haysato hoos u dhaca diiwaangelinta ardeyda. Hoos u dhaca diiwaangelinta waxaa sababay yaraanshaha tirada carruurta da’da iskuulka gaartay ee ku nool qeybo ka mid ah Denver, taas oo maamulka degmada ku adkeyneysa in ay maalgeliyaan dugsiyadaas barnaamijyadii loogu talagalay. 

Guddoonka Waxbarashada waxaa ka go’an inay si toos ah ula shaqeeyaan bulshada si ay u aqoonsadaan qaababka looga hortagi karo saameynta hoos u dhaca diiwaangelinta iyo in ay qoysasku sinnaan gaar ahaaneed ku wada helaan fursado isku mid ah.

Waxaa socota faahfaahin badan oo ah hawlaha na sugaya, laakiin waxaa naga go’an hawlgelin bulsho oo hufan si aan dardar u gelin karno laga bilaabo deyrta 2021. Haddii aad wax su’aalo ah qabto, fadlan si degdeg ah noola soo xiriir adigoo soo garaacaya Taleefanka Caawimaadda Qoysaska iyo Bulshada 720-423-3054 ama boostada intarnetka (email) FACEHelpline@dpsk12.org.

Small schools timeline image in Somali

Su'aalaha Inta Badan La Iska Isweydiiyo Dugsiyada Yaryar

Akhri su'aalaha inta badan la isweydiiyo »

Warbixinta Iskuullada Yaryar

Eeg warbixinta »

ትንሽ ተማሪዎች ያሏቸው ትምርርት ቤቶች

ጁን ውስጥ የዴንቨር የትምህርት ቦርድ DPS ከማኅበረሰቡ ጋር በመሆን በዲስትሪክቱ በሞላ የምዝገባ ምጣኔያቸው በመቀነስ ላይ ያሉ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶችን ለማዋሃድ እንዲሠራ የ የትንንሽ /ቤቶች ደንብን (ሪዞሉሽንን) አጽድቋል። የምዝገባ ምጣኔ መቀነስ የተከሰተው በዴንቨር የተወሰኑ ክፍሎች እድሜያቸው ለትምህርት የደረሰ ልጆች ቁጥር መቀነስ ነው። ይህም ዲስትሪክቱ ት/ቤቶችን ለአሰቧቸው የፕሮግራም ደረጃዎች የገንዘብ ድጎማ ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርግበታል። 

የምዝገባ ምጤኔ መቀነስ ችግርን የመፍቻ መንገዶችን ለመቀየስ እና ለእርስዎና ለቤተሰብዎ ፍትሃዊና የተሻለ ተደራሽነትን ለማመቻቸት የትምህርት ቦርዱ በቀጥታ ከማኅበረሰቡ ጋር ለመሥራት ቁርጠኛ ነው። 

የሚሠራባቸው ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች ቢኖሩም ከፎል 2021 ጀምሮ ጠንካራ እና ሰፊ የማኅበረሰብ ተሳትፎ ሂደትን ለመዘርጋት ቁርጠኛ ነን። ጥያቄዎች ካሉዎ፣ እኛን ለማነጋገር ወይም የቤተሰብ እና ማኅበረሰብ የእገዛ መስመር ወደ ሆነው፦ 720-423-3054 ለመደወል ወይም ወደ FACEHelpline@dpsk12.org ኢሜል ለመላክ እንዳያመነቱ እባክዎ።

Small schools timeline image in Amharic

ትንሽ ተማሪዎች ስላሏቸው ትምህርት ቤቶች በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ያንብቡ »

የትንንሽ ት/ቤቶች አቅርቦት (ፕረዘንቴሽን)

አቅርቦቱን (ፕረዘንቴሽኑን) ይመልከቱ »

सानो विद्यालय

डिपिएसलाई डिस्ट्रिक्टभरि घट्दो भर्ना भएका एलिमेन्टरी स्कूलहरूलाई एकीकरण गर्नका लागि समुदायहरूसँग काम गर्न निर्देशित गर्दै डेनभर शिक्षा बोर्डले जुनमा  साना स्कूल प्रस्ताव स्वीकृत गऱ्यो। डेनभरका विभिन्न भागहरूमा स्कूलउमेरका बच्चाहरूको सङ्ख्यामा कमी भएकाले भर्नामा कमी आएको छ, जसले योजना गरिएका कार्यक्रमका तहहरूमा स्कूलहरूलाई फन्ड गर्न डिस्ट्रिक्टलाई कठिन भएको छ। 

घट्दो भर्नाका असरहरूको प्रतिकार गर्ने विधिहरू पहिचान गर्न तथा तपाईँ एवम् तपाईँको परिवारलाई बढी समान पहुँचका अवसरहरू प्रदान गर्न शिक्षा बोर्ड समुदायसँग प्रत्यक्ष काम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ।

काम गरेर पार लगाउनु पर्ने धेरै विस्तृत कुराहरू छन्, तर हामी २०२१ को शरदमा बलियो तथा आद्योपान्त समुदाय संलग्नता प्रक्रियाका लागि प्रतिबद्ध छौँ। यदि तपाईँसँग प्रश्नहरू भए, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न, वा हाम्रो परिवार तथा समुदाय हेल्पलाइनलाई ७२०४२३३०५४ मा फोन गर्न वा FACEHelpline@dpsk12.org मा इमेल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।

Small schools timeline image in Nepali

साना विद्यालयहरूको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू पढ्नुहोस् »

साना स्कूल प्रस्तुतीकरण

प्रस्तुतीकरण हेर्नुहोस् »

Petites écoles

En juin, le Conseil de l’éducation de Denver a validé la Small Schools Resolution (Résolution des Petits établissements scolaires), demandant aux Écoles publiques de Denver (DPS) de collaborer avec les communautés du district pour consolider les écoles élémentaires dont les inscriptions sont en baisse. La baisse des inscriptions a été causée par une diminution du nombre d’enfants en âge scolaire dans certaines parties de Denver, ce qui complique la tâche du district en termes de financement des écoles au niveau de programmation attendu. 

Le Conseil de l’éducation s’est engagé à travailler directement avec la communauté pour identifier les moyens de contrer les impacts de la baisse des inscriptions et de garantir un accès plus équitable aux opportunités pour vous et votre famille.

Il reste de nombreux détails à régler, mais nous nous engageons à mettre en place un processus d’engagement communautaire solide et approfondi dès l’automne 2021. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ou à appeler notre ligne d’assistance aux familles et à la communauté au 720-423-3054 ou à envoyer un email à FACEHelpline@dpsk12.org.

Small schools timeline image in French

学生数量少的学校

丹佛教育委员会于六月通过了小规模学校决议,指示 DPS 整个学区与社区通力合作,整并入学人数下降的小学。入学人数下降是丹佛部分地区学龄儿童人数减少造成的,这使学区很难按预定计划水平资助学校。 

教育委员会致力于直接与社区合作,以找到方法来应对入学人数下降造成的影响,并为您和您的家人提供更公平的入学机会。

亟待解决的细节问题非常多,但我们努力在 2021 年秋开始启动稳健而详尽的社区互动流程。如有任何问题,请及时联系我们,您可拨打我们的家庭和社区热线 720-423-3054 或发送电子邮件至 FACEHelpline@dpsk12.org

Small schools timeline image in Chinese Mandarin

小规模学校常见问题解答

阅读常见问题解答 »

小规模学校演示

观看演示 »