Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

Seat Check Saturday

Sep. 22, 2021
 


Event Date: September 25, 2021

Illustrations of car seats and booster seats

Date: Saturday, September 25
Time: 10 a.m. – 3 p.m.
Location: Barnum Recreation Center
360 Hooker St., Denver, CO 802019

Did you know that approximately 9 out of 10 car/booster seats in Colorado are installed incorrectly?

Join us on Seat Check Saturday and get a complimentary car/booster seat inspection by a certified Child Passenger Safety Technician.

  • Free food
  • Free raffle for a car/booster seat
  • Free balloon art

Fecha: Sábado 25 de septiembre
Hora: 10 a.m. – 3 p.m.
Ubicación: Barnum Recreation Center
360 Hooker St., Denver, CO 802019

¿ Sabía que aproximadamente 9 de cada 10 porta bebés/asientos elevados en colorado están instalados incorrectamente ?

Únase a nosotros el Sábado de Revisión de Porta Bebés y obtenga una inspección complementaria del porta bebe/asiento elevado por un técnico de seguridad de pasajero infantil certificado.

  • Comida gratis
  • Rifa gratuita para un porta bebé/siento elevado
  • Arte de globos gratis

Ngày: Thứ bảy, 25 tháng chín
Thời gian: 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Địa điểm: Barnum Recreation Center
360 Hooker St., Denver, CO 802019

Quý vị có biết rằng khoảng 9/10 ghế xe/ ghế nâng trên xe ô tô ở Colorado được lắp đặt không đúng cách không?

Hãy tham gia với chúng tôi ngày thứ Bảy để Chuyên Gia có giấy chứng nhận Kiểm Tra An Toàn xe/ghế trên xe cho trẻ nhỏ đảm nhận.

  • Thức ăn miễn phí
  • Rút số xe/ghế trên xe cho trẻ nhỏ miễn phí
  • Nghệ thuật bong bóng miễn phí