search

Reminder of COVID-19 Protocols and Prevention

Aug. 14, 2023
 

Dear DPS Community,

As we head toward the first week of a new school year, the health of our DPS community remains our top priority. Returning to indoor environments among other people inherently presents a risk for transmission of any disease. Although the pandemic may seem behind us, COVID-19 is not gone entirely from Denver, or anywhere your summer travels took you.

Remember, there are important actions we can all take to help keep ourselves, our colleagues, our students, and our community healthy.

If you test positive for COVID-19, isolate yourself by staying home for five days. Day zero is the day you start having symptoms or the day you test positive.

You may end isolation on day five if:

 • You have no symptoms, or your symptoms are improving and
 • You are fever-free for 24 hours without using fever-reducing medications

After you have ended the isolation and you are feeling better, wear a high-quality mask (e.g., KN95, N95) through day 10. If your symptoms are not improving and/or you have a fever, isolate until day 10.

Here are a few helpful resources:

We also recommend keeping in mind the core prevention strategies — keeping distance, wearing masks, and washing hands – for COVID-19 and other infectious diseases in schools.

If you have questions about COVID-19 protocols and prevention strategies, please contact your school nurse or DPS Nursing and Student Health Services at 720-423-1416.

Thank you for your continued effort to keep the DPS community healthy and ready to learn.

Sincerely,

Dr. Alex Marrero
Superintendent

Recordatorio sobre los protocolos y la prevención del COVID-19

Estimada comunidad de DPS:

Al encaminarnos hacia la primera semana de un nuevo año escolar, la salud de nuestra comunidad de DPS sigue siendo nuestra primera prioridad. Volver a ambientes cerrados entre otras personas conlleva un riesgo de transmisión de cualquier enfermedad. Aunque la pandemia parece haber quedado atrás, el COVID-19 no ha desaparecido completamente en Denver, ni en ningún otro lugar al que hayan podido viajar este verano.

Recuerden que existen medidas importantes que todos podemos tomar para mantenernos saludables y para mantener sanos a nuestros colegas, nuestros estudiantes y nuestra comunidad.

Si dan positivo en una prueba de COVID-19, manténganse aislados quedándose en casa durante cinco días. El día cero es el día en que comienza a tener síntomas, o el día en que da positivo en la prueba.

Pueden terminar el aislamiento el quinto día:

 • si ya no tienen síntomas, o si sus síntomas han mejorado, y
 • si no ha tenido más fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos para reducirla

Después que termine el aislamiento y se esté sintiendo mejor, utilice una mascarilla de buena calidad (p.ej., KN95, N95) hasta el 10.º día. Si sus síntomas no mejoran y/o tiene fiebre, manténganse aislados hasta el día 10.

Aquí les damos algunos recursos importantes:

También recomendamos que tengan en cuenta las estrategias de prevención fundamentales — mantener la distancia, usar mascarillas, y lavarse las manos – para el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en las escuelas.

Si tienen preguntas acerca de los protocolos y las estrategias de prevención del COVID-19, comuníquense con la enfermera de su escuela o con los Servicios de Enfermería y Salud Estudiantil de DPS al teléfono 720-423-1416.

Gracias por sus continuos esfuerzos por mantener a la comunidad de DPS saludable y lista para aprender.

Atentamente.

Dr. Alex Marrero
Superintendente

تذكير ببروتوكولات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والوقاية منها

عائلات طلاب مدارس DPS الأعزاء:

بينما نتجه نحو الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، تظل صحة مجتمع DPS على رأس أولوياتنا. تمثل العودة إلى البيئات الداخلية بين أشخاص آخرين بطبيعتها خطرًا لانتقال أي مرض. على الرغم من أن الوباء قد يبدو أنه يلاحقنا، إلا أن فيروس كورونا لم يزول بالكامل من Denver، ولا من أي مكان ذهبت إليه في رحلاتك الصيفية.

تذكر أن هناك إجراءات مهمة يمكننا جميعًا اتخاذها للمساعدة في الحفاظ على صحتنا وصحة زملائنا وطلابنا ومجتمعنا.

إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) إيجابية، فاعزل نفسك بالبقاء في المنزل لمدة خمسة (5) أيام. يوم “الصفر” هو ذلك اليوم الذي تبدأ فيه أعراضك أو اليوم الذي تظهر فيه نتيجة الاختبار إيجابية.

يمكنك إنهاء العزل في اليوم الخامس في الحالات التالية:

 • لم تعد تعاني أي أعراض، أو أن أعراضك تتحسن
 • أن تكون غير مصابًا بالحمى لمدة 24 ساعة دون استخدام أدوية مُخفضة للحمى

بعد إنهاء العزلة وشعورك بتحسن، ارتدِ كمامة عالية الجودة (على سبيل المثال، KN95، N95) حتى اليوم العاشر. إذا لم تتحسن أعراضك و/ أو كنت لازلت تعاني من الحمى، فاعزل حتى اليوم العاشر.

إليك بعض الموارد المفيدة:

نوصي أيضًا بمراعاة استراتيجيات الوقاية الأساسية – الحفاظ على المسافة وارتداء الكمامات وغسل اليدين – في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19 (كوفيد-19) والأمراض المعدية الأخرى في المدارس.

إذا كانت لديك أسئلة حول بروتوكولات ففيروس كورونا المستجد 19 (كوفيد-19) واستراتيجيات الوقاية، فيرجى الاتصال بممرضة مدرستك أو خدمات التمريض وصحة الطلاب في مدارس DPS على الرقم 720-423-1416.

نشكرك على جهودك المستمرة للحفاظ على صحة مجتمع مدارس DPS واستعداده للتعلم.

مع خالص تحياتي،

الدكتور Alex Marrero

المدير العام

Nhắc nhở về các Giao thức và Cách Ngăn Ngừa COVID-19

Kính gửi Cộng đồng DPS,

Khi chúng ta sắp sửa bước vào tuần đầu tiên của năm học mới, vấn đề sức khỏe của cộng đồng DPS vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc quay trở lại môi trường trong nhà với những người khác vốn dĩ có nguy cơ lây truyền bất kỳ bệnh nào. Mặc dù đại dịch dường như đã ở phía sau lưng chúng ta, nhưng COVID-19 không hoàn toàn biến mất khỏi Denver, hoặc bất cứ nơi nào mà quý vị đã đến trong các chuyến du lịch mùa hè.

Xin hãy nhớ rằng, có những hành động quan trọng mà tất cả chúng ta có thể thực hiện để giúp giữ cho bản thân, đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy tự cách ly bằng cách ở nhà trong năm ngày. Ngày 0 là ngày quý vị bắt đầu có triệu chứng hoặc ngày quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính.

Quý vị có thể kết thúc cách ly vào ngày thứ năm nếu:

 • Quý vị không có triệu chứng, hoặc các triệu chứng tiến triển tốt hơn và
 • Quý vị không bị sốt trong trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt

Sau khi quý vị kết thúc thời gian cách ly và cảm thấy khỏe hơn, vui lòng đeo khẩu trang chất lượng cao (ví dụ, KN95, N95) cho đến hết ngày 10. Nếu triệu chứng của quý vị không tiến triển tốt hơn và/hoặc quý vị bị sốt, hãy cách ly cho đến ngày 10.

Sau đây là các nguồn trợ giúp hữu ích:

Chúng tôi cũng đề nghị quý vị nên lưu ý ghi nhớ các phương thức phòng ngừa cốt lõi — giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và rửa tay – đối với bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tại trường.

Nếu quý vị có thắc mắc về giao thức và cách thức phòng ngừa COVID-19, vui lòng liên lạc y tá trường quý vị hoặc Dịch vụ Điều dưỡng và Sức khỏe Học sinh theo số 720-423-1416.

Cám ơn quý vị đã luôn nỗ lực để giữ cho cộng đồng DPS khoẻ mạnh và sẵn sàng học tập.

Trân trọng,

TS. Alex Marrero
Giám đốc Học khu

Xasuusnoow Habraacyada iyo Kahortaga COVID-19

Bulshada Qaaliga ah ee DPS:

Xili aan sii galeyno asbuuca koobaad ee sanad dugsiyeed cusub, caafimaadka bulshadeena reer DPS ayaa mar kasta noo ah muhiimada koobaad. Ku laabashada xarumaha gudaha loo galaayo oo ay joogaan dadka kale ayaa caadiyan abuuraysa khatarta faafida cudur kasta. Inkastoo aafada cudurku u muuqato inaan kasoo gudubnay, COVID-19 ayaan wali ka dhammaan Denver, meel kasta oo safarkaaga xagaagu ku geeyo.

Xasuusnoow, waxaa jira talaabooyin muhiim ah oo aan dhammaanteen qaadi karno si aan gacan uga gaysano caafimaadka nafteeda, saaxiibadeen, ardaydeena, iyo bulshada.

Haddii lagaa helo cudurka COVID-19, iskeliyeel adoo guriga joogaaya shan maalmood. Maalinta Maalinta Eber waa maalinta astaamuhu kugu biloowdaan ama maalinta lagaa helo caabuqa.

Waxaad joojin kortaa iskeli-yeelida maalinta shanaad haddii:

 • Aadan lahayn wax astaamo ah, ama astaamahaagu ay soo bogsoonayaan iyo
 • Aadan qandho lahayn mudo 24 saacadood ah adiga oo aan cunin daawooyinka qandho jebinta

Kadib markii aad dhamaysatay iskeli-yeelida aadna soo bogsooto, xiro maaskaro tayo sare leh (tusaale, KN95, N95) ilaa maalinta 10. Haddii astaamahaagu aysan kasoo raynayn iyo/ama aad qandho qabto, iskeli-yeel ilaa maalinta 10.

Halkaan waxaad ka helaysaa khayraad ku caawinaaya:

Waxaan sidoo kale ku talinaynaa inaad maskaxda ku hayso mabaadii’da aasaasiga ah ee kahortaga — ka fogaanshaha dadka, xirashada maaskarada, iyo farxalashada – ee cudurka COVID-19 iyo cudurada caabuqyada ah ee kale ee ka jira dugsiyada.

Haddii aad su’aalo ka qabto xeeladaha habraacyada iyo kahortagyada COVID-19, fadlan la xiriir kalkaalisada dugsigaaga ama Adeegyada Kalkaalinta iyo Caafimaadka Ardayda ee DPS oo aad ka helayso 720-423-1416.

Waad ku mahadsan tahay dedaalka joogtada ah si aad u ilaalis caafimaadka bulshada DPS ayna diyaar u ahaadaan waxbarashada.

Si daacad ah,

Dr. Alex Marrero
Kormeeraha guud

የ COVID-19 ፕሮቶኮሎች እና መከላከያ አስታዋሽ

ውድ የ DPS ማህበረሰብ፣

ወደ አዲሱ የትምህርት አመት የመጀመሪያ ሳምንት ስንገባ፣ የ DPS ማህበረሰባችን ጤና ቀዳሚ ተግባራችን ሆኖ ይቆያል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ወደ የቤት ውስጥ ድባቦች መመለስ ማንኛውንም በሽታ የመተላለፍ አደጋን ያመጣል። ምንም እንኳን ወረርሽኙ ከኋላችን ቢመስልም፣ COVID-19 ከ Denver ወይም የበጋ ጉዞዎ ከወሰድዎት ቦታ ሙሉ በሙሉ አልጠፋም።

ያስታውሱ፣ እራሳችንን፣ ባልደረቦቻችንን፣ ተማሪዎቻችንን እና ማህበረሰባችንን ጤናማ ለማድረግ ሁላችንም ልንወስዳቸው የምንችላቸው አስፈላጊ እርምጃዎች አሉ።

የ COVID-19 ምርመራዎ አዎንታዊ ውጤት ካለው, ቤት ውስጥ ለአምስት ቀናት በመቆየት ራስዎን ያግልሉ። ቀን ዜሮ ምልክቶች ማየት የሚጀምሩበት ወይም አዎንታዊ ውጤት ያገኙበት ቀን ነው።

የሚከተሉት ነገሮች ከተከሰቱ አምስተኛ ቀን ላይ ራስ ማግለሉን ማቆም ይችላሉ፦

 • ምልክቶች የሉዎትም፣ ወይም ምልክቶችዎ እየተሻሻሉ ነው እና
 • ያለ ትኩሳት መቀነሻ መድኃኒቶች ለ 24 ሰዓታት ከትኩሳት ነጻ ነዎት

ማግለልዎን ካጠናቀቁ በኋላ ጥሩ ስሜት ከተሰማዎት እስከ 10ኛው ቀን ድረስ ከፍተኛ ጥራት ያለው ጭምብል (ለምሳሌ፡ KN95፣ N95) ይልበሱ። ምልክቶችዎ ካልተሻሻሉ እና/ወይም ትኩሳት ካለብዎት እስከ 10ኛው ቀን ድረስ ራስዎን ያግልሉ።

የተወሰኑ ረዳት መርጃዎች እነሆ፦

እንዲሁም ዋናዎቹን የመከላከያ ስልቶች — ርቀትን መጠበቅ፣ ጭንብል መልበስ፣ እና እጅን መታጠብ – ለ COVID-19 እና ሌሎች በት/ቤቶች ላሉ ተላላፊ በሽታዎች እንዲያስታውሱ እንመክራለን።

ስለ COVID-19 ፕሮቶኮሎች እና መከላከያ ስልቶች ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎን የትምህርት ቤቱን ነርስ ወይም DPS የነርሲንግ እና የተማሪ ጤና አገልግሎትን በ 720-423-1416 ያግኙ።

የ DPS ማህበረሰብን ጤናማ እና ለመማር ዝግጁ ለማድረግ ስላደረጉት ቀጣይ ጥረት እናመሰግናለን።

ከሰላምታ ጋር፣

Dr. Alex Marrero
የበላይ ተቆጣጣሪ

COVID-19 सम्बन्धी प्रोटोकलहरू तथा रोकथामको बारेमा याद गर्नु पर्ने कुराहरू

आदरणीय DPS समुदाय,

हामी नयाँ विद्यालय वर्षको पहिलो सप्ताह तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा, DPS समुदायको स्वास्थ्य हाम्रो उच्च प्राथमिकता बनेको छ । अन्य व्यक्तिहरूसँगै भित्री वातावरणमा फर्किने कुराले स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि रोगहरू फैलन सक्‍ने जोमिख बढाउँछ । महामारी हामीभन्दा पछाडि देखिए पनि, COVID-19 Denver बाट वा समरमा तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको स्थानबाट पूर्ण रूपमा हटेको छ ।

याद गर्नुहोस्, हामी सबैले आफूलाई, हाम्रा सहकर्मीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, र हाम्रो समुदायलाई स्वस्थ राख्‍न सहयोग गर्न हामीले गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छन् ।

तपाईंमा COVID-19 को संक्रमण पुष्टि भयो भने, पाँच दिनसम्म घरमै बसेर आफूलाई अलग राख्‍नुहोस् । तपाईंमा लक्षणहरू देखा परेको दिन वा तपाईंमा संक्रमण पुष्टि भएको दिन शून्य दिन हो ।

तपाईं पाँचौं दिनमा आइसोलेसन अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ यदि:

 • तपाईंमा कुनै लक्षणहरू देखिएको छैन, वा तपाईंका लक्षणहरू सुधार भइरहेको छ र
 • ज्वरो घटाउने औषधि प्रयोग नगरी तपाईंलाई ज्वरो नआएको 24 घण्टा बितेको छ भने ।

तपाईंले आइसोलेसन अन्त्य गरेपछि र तपाईंलाई सन्चो महसुस भएपछि, 10 दिनसम्म उच्च गुणस्तरको मास्क (उदाहरणको लागि, KN95, N95) लगाउनुहोस् । तपाईंका लक्षणहरू सुधार भइरहेका छैनन र/वा तपाईंलाई ज्वरो आएको छ भने, 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्‍नुहोस् ।

यहाँ केही सहयोगी श्रोतहरू प्रदान गरिएको छ:

हामी COVID-19 र विद्यालयका अन्य संक्रामक रोगहरू का लागि मुख्य रोकथाम रणनीतिहरू — दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, र हात धुने कुरा – को बारेमा याद गर्न पनि सिफारिस गर्छौं ।

तपाईंसँग COVID-19 सम्बन्धी प्रोटोकलहरू तथा रोकथाममा उपायहरूको बारेमा कुनै पनि प्रश्न छ भने, कृपया आफ्नो स्कूल नर्स वा DPS को नर्सिङ तथा विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवालाई 720-423-1416 मा फोन गर्नुहोस् ।

DPS समुदायलाई स्वस्थ तथा सिकाइका लागि तयार बनाउन निरन्तर रूपमा प्रयास गर्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यावाद छ ।

भवदीय,

डा. Alex Marrero
सुपरिटेन्डेन्ट

Rappel des protocoles et de la prévention liés à la COVID-19

Chère Communauté DPS,

Alors que nous allons commencer la première semaine d’une nouvelle année scolaire, notre priorité absolue reste la santé de la communauté de DPS. Le retour à l’intérieur des bâtiments, en présence d’autres personnes comporte inévitablement des risques de transmission de maladies. La pandémie peut sembler loin derrière nous, mais la COVID-19 n’est pas entièrement éradiquée à Denver, ni là où vos voyages vous ont menés cet été.

Rappelez-vous qu’il existe des mesures importantes que nous pouvons tous prendre pour préserver la santé de nos collègues, nos élèves, notre communauté et nous-mêmes.

Si vous êtes testé positif à la COVID-19, isolez-vous en restant chez vous pendant cinq jours. Le jour zéro est celui où vous avez eu les premiers symptômes, ou le jour où vous avez été testé positif.

Vous pouvez sortir de votre isolement au cinquième jour si :

 • Vous n’avez aucun symptôme, ou vos symptômes s’améliorent et
 • Vous n’avez pas eu de fièvre depuis 24 heures sans utiliser de médicaments contre la fièvre

Lorsque vous sortez de l’isolement et vous vous sentez mieux, portez un masque de qualité (c.à.d. KN95, N95) jusqu’au 10e jour. Si vos symptômes ne s’améliorent pas et/ou vous avez de la fièvre, isolez-vous jusqu’au 10e jour.

Voici quelques ressources utiles :

Nous vous conseillons aussi de garder à l’esprit les stratégies de prévention essentielles — garder ses distances, porter un masque et se laver les mains – contre la COVID-19 et les autres maladies infectieuses à l’école.

Si vous avez des questions sur les protocoles et les stratégies de prévention de la COVID-19, veuillez contacter directement l’infirmière de votre école ou appeler les services de soins infirmiers et médicaux scolaires au 720-423-1416.

Merci pour vos efforts constants afin de préserver la santé de la communauté de DPS et de lui permettre de rester prête à apprendre.

Sincères salutations,

Dr. Alex Marrero
Surintendant

新冠肺炎方案和预防提醒

尊敬的 DPS 社区成员:

随着我们进入新学年的第一周,DPS 社区的健康仍然是我们的首要任务。与其他同学一起回到室内环境本身就存在传播任何疾病的风险。虽然疫情似乎已经过去,但新冠肺炎并没有完全从 Denver 或我们夏天旅行过的任何地方消失。

请记住,我们都可以采取一些重要的行动措施来帮助我们自己、我们的同事、我们的学生和我们的社区保持健康。

如果您的新冠肺炎检测呈阳性,请居家隔离 5 天。第 0 天是指您开始出现症状或者检测呈阳性的那一天。

如果出现以下情况,您可以在第五天结束隔离:

 • 您没有症状,或者您的症状正在好转;并且
 • 您在不使用退烧药物的情况下 24 小时不发烧。

结束隔离并感觉好些后,请佩戴高质量的口罩( 如KN95、N95 口罩),并坚持佩戴直至第 10 天。如果您的症状没有改善和/或发烧,请隔离直到第 10 天。

这里有一些有用的资源:

我们还建议牢记在学校预防新冠肺炎和其他传染病核心的预防策略:保持社交距离,戴口罩和勤洗手

如果您对新冠肺炎方案和预防策略有任何疑问,请联系您的学校护士或 DPS Nursing and Student Health Services(护理和学生健康服务处),电话:720-423-1416。

感谢您为保持 DPS 社区的健康和学习环境所做的持续努力。

谨致问候!

Alex Marrero 博士
学监