Isku Diyaarinta Shaqo-joojin: MACLUUMA ADK A QOYSASK A DPS

PreparingStrike_OnePager_Somali

Wac Khadka Caawimada Qoyska oo ah 720-423-3054 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo ilaa 4.30 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Caawimada waxa lagu heli karaa luuqado badan!