Contacts: Community - 720-423-3054 |
Employees - 720-423-3900 |
Media - 720-448-3751 |
Safe2Tell - 1-877-542-7233

हडतालको तयारी: डिपिएस परिवारहरूलाई सूचना

PreparingStrike_OnePager_Nepali

परिवारलाई सहायता गर्ने फोन ७२०.४२३.३०५४(720.423.3054)मा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८:०० (आठ) बजेदेखि साँझ ४:३० (साढे चार) बजेसम्म फोन गर्नुहोस् । सहायता विभिन्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ !