ለአድማ መዘጋጀት፦ መረጃ ለDPS ቤተሰቦች

PreparingStrike_OnePager_Amharic

ወደ ቤተሰብ ጥያቄ መቀበያ መስመራችን፦ 720-423-3054 ከሰኞ እስከ አርብ ከ8 ኤ.ኤም. – 4:30 ፒ.ኤም. ይደውሉ። በብዙ ቋንቋዎች እገዛዎችን እንሰጣለን!