search

Our DPS 2022-23 Annual District Report

Sep. 18, 2023
 
Annual District Report cover

Dear DPS Community,

When we first launched the Strategic Roadmap last August, our goal was to course-correct ourselves onto a path leading toward significant and positive change for all DPS students. We set out to identify systems that do not serve our students, staff and families, and got to work on prioritizing key initiatives, which contributed to increased graduation rates, expanding resources across the Denver community, reaching collective bargaining agreements and so much more.

After identifying the root causes of some of the district’s most pressing issues through the creation of the roadmap, we dedicated last school year to collaboratively coming up with and acting on solutions with the DPS community. As a result, I am happy to share our progress thus far with the launch of the 2022-23 Annual District Report! This report focuses on and celebrates student achievement and provides a high-level look at our response to disrupt, dismantle and redesign ineffective systems and strategies to allow for continued student growth and success. The report will be available on the DPS Thrives webpage in all Consent Decree languages in the coming days. I encourage you to read through it in its entirety to see the results of our efforts from last school year.

Providing this information is an opportunity to share the progress we’ve made up to this point while also informing the DPS community of the work we still have ahead of us. In the spirit of getting better at getting better, the data outlined in the report will help us make data-informed decisions on how we allocate our time, resources and efforts this school year and in the years following.

This is not an endpoint, rather, it’s a starting point in our journey to making our vision — Every Learner Thrives — a reality.

In collaboration,

Dr. Alex Marrero
Superintendent

Informe anual del Distrito para 2022-23

Estimada comunidad de DPS:

Cuando lanzamos por primera vez la Hoja de ruta estratégica el pasado mes de agosto, nuestra meta fue la de corregir nuestro rumbo hacia un camino que nos lleve a un cambio importante y positivo para todos los estudiantes de DPS. Nos propusimos identificar los sistemas que no sirven a nuestros estudiantes, personal escolar y familias, y nos pusimos a trabajar en priorizar las iniciativas clave, las cuales contribuyeron a un aumento en las tasas de graduación, la ampliación de recursos a través de la comunidad de Denver, al cierre de contratos colectivos de trabajo y mucho más.

Después de identificar las causas radicales de algunos de los problemas más apremiantes del Distrito a través de la creación de la hoja de ruta, dedicamos el pasado año escolar a desarrollar soluciones e implementarlas junto con la comunidad de DPS. Como resultado de ello, me complace compartir el progreso logrado hasta la fecha al publicar el Informe Anual del Distrito para 2022-23. Este informe enfoca y celebra los logros estudiantiles y brinda una visión de alto nivel de nuestra respuesta para interrumpir, desmontar y rediseñar los sistemas y estrategias ineficaces a fin de permitir el logro y éxito continuo de nuestros estudiantes. El informe estará disponible en los próximos días en la página web DPS Thrives en todos los idiomas del Plan Propuesto. Los aliento a leer todo su contenido para que vean los resultados de nuestros esfuerzos del pasado año escolar.

Brindarles esta información es una oportunidad de compartir el progreso que hemos realizado hasta la fecha, a la vez que informamos a la comunidad de DPS sobre el trabajo que todavía tenemos por delante. Con el ánimo de ir mejorando cómo mejorar, los datos señalados en el informe nos ayudarán a tomar decisiones basadas en datos respecto a cómo distribuir nuestro tiempo, recursos y esfuerzos este año escolar y en los años venideros.

Esto no es una culminación, más bien, es el punto de partida en nuestra jornada para hacer realidad nuestra visión de — Todos los estudiantes prosperan –.

En colaboración.

Dr. Alex Marrero
Superintendente

التقرير السنوي لمنطقة مدارس دنفر العامة 2022-2023

مجتمع DPS العزيز،

حين أطلقنا خارطة الطريق الاستراتيجية العام الماضي، كان هدفنا هو أن نصحح المسار لنسير على طريق يقودنا إلى تغيير كبير وإيجابي لجميع طلاب وطالبات منطقة مدارس دنفر العامة. بدأنا بتحديد الأنظمة التي لا تخدم طلابنا وموظفينا وأسرنا وشرعنا في إيلاء الأولوية لمبادرات أساسية ساهمت في زيادة معدلات التخرج وتوسيع نطاق الموارد في مجتمع دنفر، والتوصل إلى اتفاقيات مساومة وغير ذلك المزيد.

وبعد أن حددنا الأسباب الأساسية لبعض المشكلات الملحة التي تواجه المنطقة التعليمية من خلال وضع خارطة الطريق، كرسنا العام الدراسي الماضي لنتعاون في التوصل إلى حلول مع مجتمع مدارس دنفر العامة واتخاذ إجراءات بناء على هذه الحلول. وبناءً عليه، يسرني أن أشارك معكم التقدم الذي حدث حتى الآن بإصدار التقرير السنوي للمنطقة التعليمية 2022-2023! يركز التقرير على ويحتفي بتحصيل الطلاب ويلقي نظرة عالية المستوى على الإجراءات التي اتخذناها لتعطيل الأنظمة والاستراتيجيات غير الفعالة وتفكيكها وإعادة تصميمها للسماح بمواصلة نمو الطلاب ونجاحهم. سيتاح التقرير على صفحة DPS تزدهر بجميع لغات مرسوم الموافقة في الأيام المقبلة. وبدوري أحثكم جميعاً على قراءة التقرير كاملاً للتعرف على نتائج الجهود التي قمنا بها العام الدراسي الماضي.

يمثل إتاحة هذه المعلومات فرصة لمشاركة التقدم الذي تحقق حتى هذه اللحظة وتزويد مجتمع مدارس دنفر العامة بمعلومات عن العمل لا يزال علينا القيام به. وفي إطار عملنا نحو التميز في تحقيق التحسن، فإن البيانات الواردة في التقرير ستساعدنا في اتخاذ قرارات مستندة على البيانات بشأن كيفية تخصيص وقتنا ومواردنا وجهودنا في هذا العام الدراسي والأعوام الدراسية التالية.

ولا تشكل هذه نقطة نهاية بل هي نقطة بداية في رحلتنا نحو تحويل رؤيتنا — ازدهار كل متعلم — إلى حقيقة على أرض الواقع.

خالص تحياتي،

الدكتور أليكس ماريرو
المدير العام لمدارس دنفر العامة

DPS của Chúng ta 2022-2023- Báo Cáo Hàng năm của Học Khu

Kính gửi Cộng đồng DPS,

Khi chúng tôi lần đầu khởi động Lộ trình Chiến lược vào Tháng Tám năm ngoái, mục tiêu của chúng tôi là điều chỉnh lộ trình của mình theo con đường dẫn đến thay đổi tích cực và đáng kể cho tất cả học sinh DPS. Chúng tôi bắt đầu xác định các hệ thống không phục vụ học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi, đồng thời nỗ lực ưu tiên các sáng kiến quan trọng, góp phần tăng tỷ lệ tốt nghiệp, mở rộng nguồn lực hỗ trợ trên toàn cộng đồng Denver, đạt được thỏa thuận thương lượng tập thể và hơn thế nữa.

Sau khi xác định nguyên nhân gốc rễ của một số vấn đề cấp bách nhất của Học khu thông qua việc lập lộ trình, chúng tôi đã dành riêng năm học vừa qua để hợp tác đưa ra và hành động tìm giải pháp với cộng đồng DPS. Do đó, tôi rất vui được chia sẻ tiến độ của chúng tôi cho đến nay bằng cách công bố Báo cáo Hàng năm của Học khu năm 2022-23! Báo cáo này chú trọng và biểu dương thành tích của học sinh, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng thể về phản ứng của chúng tôi đối với việc phá vỡ, loại bỏ và thiết kế lại các hệ thống và chiến lược không hiệu quả để cho phép học sinh tiếp tục tiến bộ và thành công. Báo cáo này sẽ có trên trang web DPS Thrives bằng tất cả các ngôn ngữ trong Nghị quyết Chấp thuận trong những ngày tới. Tôi khuyến khích quý vị nên đọc toàn bộ để thấy được kết quả các nỗ lực của chúng ta trong năm học vừa qua.

Việc cung cấp thông tin này là cơ hội để chia sẻ những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được cho đến thời điểm này, đồng thời thông báo cho cộng đồng DPS biết những việc mà chúng tôi vẫn còn phải làm ở phía trước. Với tinh thần nỗ lực để ngày càng tốt hơn, dữ liệu được nêu trong báo cáo sẽ giúp chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về cách chúng tôi phân bổ thời gian, nguồn lực và nỗ lực của mình trong năm học này và những năm tiếp theo.

Đây không phải là điểm cuối mà là điểm khởi đầu trong hành trình biến tầm nhìn của chúng tôi — Mỗi Người Học đều Thành công — thành hiện thực.

Cùng hợp tác,

TS. Alex Marrero
Giám đốc Học khu

Warbixinta Sanadlaha ee Degmadeena DPS ee 2022-24

Bulshada DPS ee Qaaliga ahoow,

Markii koobaad ee aan biloownay Tubta Istaraatiijiga bishii lasoo dhaafay ee Agoosto, yoolkeenu wuxuu ahaa inaan isku toosino nafteena tubta aan ku gaarayno isbadel wayn oo wanaagsan oo ay helaan dhammaan ardayda DPS. Waxaan biloownay inaan aqoonsano nidaamyada aan u adeegayn ardaydeena, shaqaalaha, iyo qoysaska, waxaana biloownay inaan ka shaqeyno muhiimad saarida mashaariicda muhiimka ah, kuwaasoo door ka qaatay kordhinta heerarka qalin jebinta, balaarinta khyaraadka dhammaan bulshada Denver, gaarista heshiisyada gorgortan wadareedka iyo waxyaabo kale oo badan.

Kadib markii aan aqoonsanay sababaha keenaaya qaar kamid ah ciladaha ugu badan ee degmada anagoo adeegsanayna abuurista tub higsi, waxaan u qoondeynay sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay inaan si wadajir ah u abuurno ugana shaqeyno xalalka anagoo kaashanayna bulshada DPS. Taas awgeed, waxaan ku faraxsan nahay inaan idin la wadaago hormarkeena ilaa hadda anagoo shaacinayna Warbixinta Sanadlaha ah ee Degmada DPS ee 2022-23! Warbixintaan waxay diirada saaraysaa u dabaaldegista guusha ardayda waxayna siinaysaa muuqaal heer sare ah qaabka aan uga jawaabno fawdada, burburinta iyo dib u naqshadeynta nidaamyada aan waxtarka lahayn iyo xeelado si aan u sii wadno kobaca iyo guusha ardayda. Warbixinta waxaa laga heli doonaa webseedka DPS Thrives ayadoo ku qoran dhammaan luuqadaha Amarka Ogolaanshaha maalmaha soo socda. Waxaan idin ku boorinayaa inaad akhridaan warbixinta oo dhan si aad u aragtaan natiijooyinka dedaaladeena laga soo bilaabo sanad dugsiyeedkii hore.

Bixinta xogtaan waa fursad aan idin kula wadaagayno hormarka aan gaarnay ilaa hadda anagoo haddana ku wargelinayna bulshada DPS shaqada aan wali u baahan nahay inaan qabano. Anagoo higsanayna sii kordhinta shaqada wanaagsan, xogta lagu baxshay warbixinta ayaa naga caawin doonta gaarista go’aanno ku saleysan sida aan u qoondeynayno waqtigeena, khayraadka iyo dedaallada sanad dugsiyeedka iyo sanadaha soo socda.

Kani maaha dhamaadka, taas badelkeed, waa biloowga safarkeena ka dhigista higsigeena — Ardayda Kasta Waa inuu Guul gaaraa — mid hirgala.

Wada-shaqeyn wacan,

Dr. Alex Marrero
Kormeeraha Guud

DPS 2022-23 ዓመታዊ የዲስትሪክት ሪፖርታችን

ውድ የDPS ማህበረሰብ፣

ባለፈው ኦገስት የስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታውን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንጀምር ግባችን ጎዳናችንን ለሁሉምDPS ተማሪዎች ወደሚያመራው ወደ ከፍተኛ እና አዎንታዊ ለውጥ ጎዳና ማቅናት ነበር። ተማሪዎቻችንን፣ ሰራተኞቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን የማያገለግሉ ስርዓቶችን ለመለየት ተዘጋጅተን ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ቁልፍ ተነሳሽነቶች በማስቀደም ስራ ጀመርን። ይህም የተመራቂነት ምጣኔን እንዲጨምር፣ በዴንቨር ማህበረሰብ ውስጥ ግብዓቶችን ለማስፋፋት፣ የጋራ ድርድር ስምምነቶች ላይ ለመድረስ እና ሌሎችም ብዙ ውጤቶችን ለማስገኘት አስችሏል።

ፍኖተ ካርታውን በመፍጠር ለአንዳንድ የዲስትሪክቱ አንገብጋቢ ጉዳዮች ዋና መንስኤዎችን ከለየን በኋላ፣ ያለፈውን የትምህርት ዘመን ከDPS ማህበረሰብ ጋር በትብብር ለመፍታት እና መፍትሄዎቹ ላይ ለመስራት ተጠቅመንበታል። በውጤቱም፣ 2022-23 ዓመታዊ የዲስትሪክት ሪፖርት ከተጀመረ እስካሁን ያገኘነውን ለውጥ ሳካፍል ደስተኛ ነኝ! ይህ ሪፖርት የተማሪን ውጤታማ ስኬት ላይ የሚያተኩር እና የሚያከብር ሲሆን ቀጣይ የተማሪ እድገትን እና ስኬትን ለማስቻል ውጤታማ ያልሆኑ ስርአቶችን እና ስልቶችን ለማስቀረት፣ ለማፍራረስ እና በአዲስ መልክ ለመንደፍ የምንሰጠውን ምላሽ በከፍተኛ ደረጃ ያሳያል። ሪፖርቱ በሚቀጥሉት ቀናት በሁሉም የስምምነት አዋጅ ቋንቋዎች በ DPS ያብባል ድረገጽ ላይ የሚገኝ ይሆናል። ያለፈው የትምህርት ዘመን ጥረታችን ውጤትን ለማየት ሙሉውን እንዲያነቡት አበረታታለሁ።

ይህንን መረጃ መስጠት እስከዚህ ጊዜ ድረስ ያደረግነውን እድገት/ለውጥ የማካፈያ እና ለDPS ማህበረሰብ አሁንም ከፊታችን ስላለን ሥራ የማሳወቂያ እድል ነው። በመሻሻል ላይ መሻሻል መንፈስ፣ በሪፖርቱ የተገለፀው መረጃ በዚህ የትምህርት ዓመት እና በቀጣዮቹ የትምህርት ዓመታት ውስጥ ጊዜያችንን፣ ሀብታችንን እና ጥረታችንን ለመመደብ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድናደርግ ይረዳናል።

ይህ የመጨረሻ ነጥብ አይደለም፣ ይልቁንም፣ ራዕያችንንተማሪ ሁሉ ስኬታማ ይሆናልየሚለውን ርዕያችንን እውን ለማድረግ በምናደርገው ጉዞ የመነሻ ነጥብ ነው።

በትብብር መንፈስ፣

/ር አሌክስ ማሬሮ
የዋና ተቆጣጣሪ (ሱፐርኢንቴንዳንት)

हाम्रो डिपिएस 2022-23 वार्षिक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट

प्रिय डिपिएस समुदाय,

हामीले गएको अगस्ट महिनामा पहिलो पटक रणनैतिक मार्गचित्र शुभारम्भ गर्दा, हाम्रो लक्ष्य सम्पूर्ण डिपिएस विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त तथा सकारात्मक परिवर्तन तर्फ नेतृत्व गर्ने मार्गमा हामीहरूले आफैँहरूलाई सच्याउने थियो। हामी त्यस्ता प्रणालीहरू पहिचान गर्न अघि बढ्यौँ जसले हाम्रा विद्यार्थीहरू, स्टाफ तथा परिवारहरूलाई सेवा दिएका थिएनन् र हामी प्रमुख पहलहरूको प्राथिमिकीकरण गर्ने काममा जुट्यौँ, जसको योगदान ग्राजुएसन दरमा वृद्धि, डेनभर समुदायभरि संसाधनहरूको विस्तार, संयुक्त बार्गेनिङ सहमतिहरूको प्राप्ति, र अन्य धेरै रह्यो।

मार्गचित्रको निर्माण मार्फत् डिस्ट्रिक्टका केही सबैभन्दा दबाबपूर्ण समस्याहरूका मूल कारणहरूको पहिचान गरेपछि, हामीले बितेको स्कूल वर्ष डिपिएस समुदायसँग सहकार्यात्मक रूपमा अघि बढ्न तथा समाधानहरूमा कार्य गर्न आफूहरूलाई समर्पित गऱ्यौँ। प्रतिफलस्वरूप, 2022-23 वार्षिक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट को शुभारम्भ सँगै यहाँसम्म हामीले गरेको प्रगति साझा गर्न पाउँदा हर्षित छु! यस रिपोर्टले विद्यार्थी उपलब्धिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ र उत्सव मनाएको छ साथसाथै यसले निरन्तर विद्यार्थी विकास तथा सफलताका लागि अवसर दिन अप्रभावकारी प्रणालीहरू तथा रणनीतिहरूलाई भत्काउन, भङ्ग गर्न र पुनर्निर्माण गर्नका लागि हामीले गरेको सम्बोधनमा एक उच्च तहको दृष्टि प्रदान गरेको छ। उक्त रिपोर्ट आउँदा दिनहरूमा सम्पूर्ण सहमति आदेश भाषाहरूमा डिपिएस सफल हुन्छ वेबपृष्ठमा उपलब्ध हुनेछ। म तपाईँहरूलाई उक्त रिपोर्ट सोको सम्पूर्णतामा पढ्न र बितेको स्कूल वर्षबाट हाम्रा प्रयासहरूका नतिजाहरू हेर्न प्रोत्साहित गर्दछु।

यो जानकारी प्रदान गर्नु हामीले यस बिन्दुसम्म गरेको प्रगति साझा गर्ने एउटा अवसर हो जबकि यसले हामीसामु हामीले गर्नु पर्ने बाँकी काम बारे डिसिएसलाई सूचीत गर्ने काम समेत गर्दछ। राम्रो हुनका लागि राम्रो गर्ने भावनामा, रिपोर्टमा रेखाङ्कित गरिएको तथ्याङ्कले हामीलाई यस स्कूल वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरूमा हामीले कसरी समय, संसाधनहरू तथा प्रयासहरू विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा तथ्याङ्कसूचीत निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्नेछ।

यो अन्तिम बिन्दु होइन, बरु, यो हाम्रो दृष्टिहरेक विद्यार्थी सफल हुन्छलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने हाम्रो यात्राको आरम्भ बिन्दु भने हो।

सहकार्यमा,

डा. एलेक्स मारेरो
सुपरिन्टेन्डेन्ट

Notre rapport annuel de district de la DPS 2022-23

Chère communauté de la DPS,

Lorsque nous avons lancé la feuille de route stratégique pour la première fois en août dernier, notre objectif était de corriger le tir et nous acheminer sur un parcours significatif et positif pour tous les élèves de la DPS. Nous avons identifié des systèmes qui ne servent pas à nos élèves, notre personnel et nos familles et nous nous sommes mis au travail pour prioriser les initiatives principales, contribuant à augmenter les taux d’obtention de diplôme, à élargir les ressources dans la communauté de Denver, à conclure des conventions collectives et bien plus encore.

Après avoir identifié les causes profondes de certains des problèmes les plus urgents du district grâce à la création de la feuille de route, nous avons consacré la dernière année scolaire à trouver et à mettre en œuvre des solutions en collaboration avec la communauté de la DPS. Par conséquent, je suis heureux de communiquer les progrès que nous avons accomplis jusqu’à présent avec le lancement du Rapport annuel de district 2022-23 ! Ce rapport met l’accent sur le rendement des élèves et les célèbre et fournit un aperçu de notre réponse pour interrompre, démanteler et repenser les systèmes et les stratégies inefficaces afin de permettre la croissance et la réussite continues des élèves. Le rapport sera disponible, dans les prochains jours, sur la page Web DPS Thrives dans toutes les langues du décret de consentement. Je vous encourage à le lire dans son intégralité pour voir les résultats de nos efforts de la dernière année scolaire.

Fournir cette information est l’occasion de communiquer les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent tout en informant la communauté de la DPS du travail qu’il nous reste à faire. Dans l’esprit de nous améliorer, les données présentées dans le rapport nous aideront à prendre des décisions éclairées par les données sur la façon dont nous allouons notre temps, nos ressources et nos efforts cette année scolaire et les années suivantes.

Ce n’est pas un point final, mais plutôt un point de départ dans notre voyage pour faire de notre vision – Every Learner Thrives (Chaque apprenant prospère) – une réalité.

Cordialement

M. Alex Marrero
Surintendant

我们的 DPS 2022-23 校区年度报告

尊敬的 DPS 社区:

去年 8 月,我们首次发布了战略路线图,我们的目标是督促自己纠正方向,为 DPS所有学生带来关键且正向的变化。我们将找出难以为我们的学生、教职员工和家庭提供服务的系统,并确定关键举措的优先次序,这有助于提高毕业率、扩大丹佛社区的资源、达成集体谈判协议等。

通过制定路线图,我们找出了校区一些最紧迫问题的根源,上一学年,我们致力于与 DPS 社区合作,共同提出解决方案并付诸行动。因此,我很荣幸能通过发布《2022-23 年度校区报告》来分享我们迄今为止取得的进展!本报告重点关注并表彰学生的成就,并高屋建瓴地介绍了我们在瓦解、废除和重新设计无效的系统和战略方面所采取的应对措施,以促进学生的持续成长和成功。本报告将在未来几天内以所有《同意法令》语言发布在DPS 茁壮成长网页上。我鼓励大家通读全文,了解我们上一学年的工作成果。

通过提供这些信息,我们可以分享到目前为止所取得的进展,同时也让 DPS 社区了解到我们未来仍需开展的工作。本着精益求精的原则,报告中概述的数据将帮助我们就以下事项作出有数据支持的决定:如何分配本学年和随后几年的时间、各种资源和精力投入。

这不是终点,而是我们实现每位学生都能茁壮成长愿景的起点。

祝我们合作愉快!

Alex Marrero 博士
学监