DPS is on a Weather Delay Schedule

DPS is on a Weather Delay Schedule for schools starting at 8:30 a.m. or later, tomorrow Monday (1/22/2018). Learn more at weather.dpsk12.org.

DPS ha implementado el horario de retraso por mal tiempo.

Las Escuelas Públicas de Denver implementarán un horario de retraso por mal tiempo a partir de las 8:30 a.m. o más tarde, mañana lunes (1/22/2018). Obtenga más información en weather.dpsk12.org.

سقطلا ببسب رخأتم ةماعلا رفند سرادم لودج نإ

تتبع مدارس دنفر العامة جدول تأخير بسبب الطقس للمدارس التي تبدأ في الساعة 8:30 ص أو بعد ذلك، ليوم غد الاثنين الموافق (1/22/2018). تعرف على المزيد من خلال weather.dpsk12.org.

DPS đang áp dung Thời khóa biểu Học trễ do Thời tiết

DPS sẽ áp dụng Thời Khóa biểu Học trễ do Thời tiết đối với các trường có giờ vào học bắt đầu từ 8:30 sáng hoặc trễ hơn, vào ngày mai thứ Hai (1/22/2018). Tìm hiểu thêm tại weather.dpsk12.org.

Memorial Day | Denver Public Schools
Key Contacts: Parents/Community - 720-423-3054 |
Employees - 720-423-3900 |
Media - 720-448-3751
Denver
24°
23°
Mon
26°
Tue
23°
Wed
33°
Thu
37°
Fri
Weather from OpenWeatherMap

Memorial Day

DPS Schools are Closed

District schools and offices are closed Monday, May 29, in observance of the Memorial Day holiday.

Las escuelas de DPS están cerradas.

Las escuelas y oficinas del Distrito estarán cerradas este lunes, 29 de mayo, en conmemoración del Día de los Soldados Caídos.

ةقلغم ةماعلا رفند سرادم نإ

ستكون مكاتب ومدارس المنطقة التعليمية مغلقة ليوم الاثنين
الموافق ٢٩ مايو، احتفالا بيوم ذكرى الشهداء.

Các Trường học của DPS đều Đóng cửa

Các trường học và văn phòng của Học khu đóng cửa vào thứ Hai, ngày 29 tháng Năm nhân dịp lễ Ngày Tưởng Niệm.