search

Memorial Day Soomaali/Somali

May. 26, 2017
 

Dugsiyada Degmada iyo Xafisyada waa loo xiraya Isninta Maajo 29, musanabadaa Fasaxa Maalinta Xuska.