search

Healthy Start Times Virtual Community Event

Oct. 13, 2021
 


Event Date: November 03, 2021

Wednesday, Nov. 3
6-7 p.m.
Zoom

Meeting ID: 863 3247 1830
By phone: 253-215-8782 or 346-248-7799

DPS families, we want to hear from you!

To help support the health and well-being of our adolescent students, the DPS Board of Education has voted to move to later school start times for all middle and high schools for the 2023-24 school year. This change means middle and high schools won’t start earlier than 8:20 a.m., and elementary schools will move to earlier start times.

Throughout this transition, DPS is committed to working closely with our families, students and staff to make the change to Healthy Start Times as safe and seamless as possible.

Please join us for an upcoming virtual event to provide feedback, ask questions, and learn more about why Healthy Start Times will help our Denver students thrive!

Register to Request Interpretation in Other Languages »
Healthy Start Times »

Encuesta sobre los horarios de entrada saludable eventos comunitarios virtuales

Miércoles, 3 de noviembre
6 a 7 p. m.
Zoom

ID de la reunión: 863 3247 1830
Por teléfono: 253-215-8782 o 346-248-7799

¡Queremos conocer la opinión de las familias de DPS!

Para ayudar a apoyar la salud y bienestar de nuestros estudiantes adolescentes, el Consejo de Educación de DPS ha votado por cambiar a un horario de entrada más tarde para todas las escuelas secundarias y preparatorias en el año escolar 2023-24. Este cambio significa que las escuelas secundarias y preparatorias no comenzarán antes de las 8:20 a. m. y las escuelas primarias tendrán un horario de entrada más temprano.

Durante esta transición, DPS tiene el compromiso de trabajar estrechamente con nuestras familias, estudiantes y personal escolar para hacer que el cambio al horario de entrada saludable sea lo más seguro y fluido posible.

Acompáñennos en un próximo evento virtual para que den su opinión, hagan preguntas y obtengan más información acerca de por qué el horario de entrada saludable ayudará a nuestros estudiantes de Denver a prosperar.

Inscríbanse para solicitar interpretación en otros idiomas »
Encuesta sobre los horarios de entrada saludable »

الأوقات الصحية لبدء اليوم الدراسي فعاليات مجتمعية افتراضية

الأربعاء، 3 نوفمبر
6-7 مساءً
Zoom

Meeting ID: 863 3247 1830
عبر الهاتف: 253-215-8782 أو 346-248-7799

أعزاؤنا أولياء أمور طلاب مدارس دنفر العامة، نود أن نتعرف على آرائكم!

سعياً منه لدعم صحة وسلامة طلابنا المراهقين، قرر مجلس التعليم بمدارس دنفر العامة لتأخير وقت بدء اليوم الدراسي لجميع المدارس المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2023-2024. ويعني هذا أن اليوم الدراسي للمدارس المتوسطة والثانوية لن يبدأ قبل الساعة 8:20 صباحاً كما سيبدأ اليوم الدراسي في المدارس الابتدائية مبكراً عما هو عليه في الوقت الحالي.

خلال هذه المرحلة الانتقالية، تلتزم مدارس دنفر العامة بالعمل عن كثب مع أولياء الأمور والطلاب والموظفين والمعلمين للانتقال إلى أوقات البدء الصحية بصورة آمنة وسلسة.

يرجى الانضمام إلينا في أي من الفعاليات الافتراضية المقبلة لطرح الأسئلة أو معرفة المزيد عن أسباب تطبيق بأوقات البدء الصحية لليوم الدراسي وكيف أنها ستسهم في ازدهار طلاب دنفر!

يرجى التسجيل للحصول على ترجمة باللغات الأخرى »
أوقات البدء الصحية لليوم الدراسي »

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sự kiện trực tuyến dành cho cộng đồng

Thứ Tư, ngày 3 Tháng Mười Một
6-7 giờ tối
Zoom

Mã số ID Cuộc họp: 863 3247 1830
Qua điện thoại: 253-215-8782 hoặc 346-248-7799

Các gia đình DPS, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!

Để giúp hỗ trợ sức khỏe và sự an lành của các học sinh vị thành niên của chúng tôi, Hội đồng Giáo dục DPS đã bỏ phiếu để chuyển giờ bắt đầu vào học muộn hơn cho tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học 2023-24. Thay đổi này có nghĩa là các trường trung học cơ sở và phổ thông sẽ không bắt đầu vào học trước 8:20 sáng, và các trường tiểu học sẽ chuyển sang giờ bắt đầu vào học sớm hơn.

Trong suốt quá trình chuyển đổi này, DPS cam kết hợp tác chặt chẽ với các gia đình, học sinh và nhân viên để giúp việc chuyển sang Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh diễn ra an toàn và suôn sẻ nhất có thể.

Vui lòng tham gia một sự kiện trực tuyến sắp tới cùng chúng tôi để cung cấp ý kiến phản hồi, đặt câu hỏi, và tìm hiểu thêm về lý do tại sao Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sẽ giúp học sinh Denver phát triển vượt bậc!

Vui lòng đăng ký để yêu cầu dịch vụ phiên dịch bằng các ngôn ngữ khác »
Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh »

Wakhtiga Ku-fiican Waxbrashada Kulan Fogaan-arag Intarnetka Ah

Arbacada, 3-da Nof
6-da ilaa 7-da
Zoom

Lambarka Kulanka: 863 3247 1830
Taleefanka: 253-215-8782 ama 346-248-7799

Qoysaska DPS, waxaan idinka rabnaa in aan wad-hadalno!

Iyada oo la taageerayo caafimaadka iyo fayqabka ardeyda waaweyn oo dhan, ayey Guddoonka Waxbarashada DPS waxa ay u codeeyeen sannad-dugsiyeedka 2023-24 in ay ardeyda dugsiyada dhexe iyo sare iskuulka bilaabaan wakhti dambe. Isbeddelkan macnahiisu waa in aysan dugsiyada dhexe iyo sare bilaaban karin wakhti ka horreeya 8:20 subaxnimo, iyo in ay dugsiyada hoose bilaaban doonaan wakhti hore.

Inta lagu jiro kala-guurka wakhtiyada cusub, DPS waxaa ka go’an in ay si dhow ula shaqeyn doonto qoysaska, ardeyda iyo shaqaalaha si Wakhtiyada Ku-fiican Waxbarashada isbeddelkooda looga dhigo mid badqabid leh oo intii suurtagal ah aan la dareemin.

Fadlan ka soo qeybgal kulanka fogaan-argga ah ee soo socda si aan waalidka oo dhan uga helno talooyin, si ay su’aal noo weydiiyaan, iyo si ay faahfaahin uga helaan sababta ay Wakhtiyada Ku-fiican Waxbarashada ee cusub u caawin doonto ardeyda Denver!

Fadlan, isu diiwaangeli turjubaanka afkaaga hooyo »
Wakhtiyada Bilowga ee Caafimaadka Leh »

ጤናማ የትምህርት መጀመሪያ ሰዓቶች ቨርቿል የማኅብረሰብ ዝግጅቶች/ስብሰባዎች

ረቡዕ፣ ኖቬምበር 3
ከ6 -7 ፒ.ኤም
Zoom

Meeting ID: 863 3247 1830
በስልክ፦ 253-215-8782 or 346-248-7799

የDPS ቤተሰቦች፣ የእናንተን ሀሳቦች ለመስማት እንፈልጋለን!

የወጣት ተማሪዎቻችንን ጤና እና ደህንነት ለመደገፍ እና ለመርዳት የDPS የትምህርት ቦርድ በ2023-24 የትምህርት ዓመት የትምህርት መጀመሪያ ጊዜን ለሁሉም የመለስተኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ወደ ዘገየ የመጀመሪያ ጊዜ እንዲሸጋገሩ ድምጽ ሰጥቷል። ይህ ለውጥ ማለት የመለስተኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ከ8:20 ኤ.ኤም. በፊት አይጀምሩም። የመጀርመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች ቀደም ወዳሉ የትምህረት መጀመሪያ ሰዓቶች የሚሸጋገሩ ይሆናሉ።

በዚህ ሽግግር ውስጥ ለውጡን በተቻለ መጠን ደህንነቱ የተጠበቀ እና እንከን የለሽ እንዲሆን ለማድረግ DPS ከቤተስቦች፣ ከተማሪዎች፣ እና ከሠራተኞች ጋር በቅርበት ለመሥራት ቁርጠኛ ነው።

አስተያየቶችን ለመስጠት፣ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እና ለምን ጤናማ የትምህርት መጀመሪያ ጊዜ የዴንቨር ተማሪዎች የበለጠ ስኬታማ እንዲሆን እንደሚረዳ ለመረዳት በመጪው የቨርቿል ስብሰባችን ይገኙልን እባክዎ!

በሌሎች ቋንቋዎች የትርጉም አገልግሎትን እንዲያገኙ ለመጠየቅ እባክዎ ይመዝገቡ »
ጤናማ ትምህርት የመጀመሪያ ጊዜያት »

स्वस्थ आरम्भ समय भर्चुअल सामुदायिक समारोहहरू

बुधबार, नोभेम्बर ३
६-७ अपरान्ह
Zoom

बैठक आइडि: ८६३ ३२४७ १८३०
फोनद्वारा: २५३-२१५-८७८२ वा ३४६-२४८-७७९९

डिपिएस परिवारहरू, हामी तपाईँहरूबाट सुन्न चाहन्छौँ!

हाम्रा किशोरकिशोरी विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र कुशलतालाई सहयोग गर्न मद्दत गर्नका लागि डिपिएस शिक्षा बोर्डले स्कूल वर्ष २०२३-२४ स्कूल वर्षबाट सुरु गरेर सम्पूर्ण मिडल र हाइ स्कूलहरूका लागि स्कूल आरम्भ समय पछि सार्ने कुरामा मतदान गरेको छ। यस परिवर्तनको अर्थ मिडल र हाइ स्कूलहरू ८:२० पूर्वान्हभन्दा अघि आरम्भ हुने छैनन् र एलिमेन्टरी स्कूलहरूको आरम्भ पनि अगाडि सर्नेछ।

यस परिवर्तनभरि, स्वस्थ आरम्भ समयतर्फको परिवर्तनलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित र बाधारहित बनाउन डिपिएस हाम्रा परिवारहरू, विद्यार्थीहरू र स्टाफसँग नजिकमा रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध छ।

पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, प्रश्नहरू सोध्न, र स्वस्थ आरम्भ समयले किन हाम्रा डेनभर विद्यार्थीहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्छ भन्ने बारे बढी जान कृपया आउँदो भर्चुअल समारोहमा जोडिनुहोस्।

अन्य भाषाहरूमा अनुवादका लागि अनुरोध गर्न, कृपया रजिस्टर गर्नुहोस् »
स्वस्थ सुरुवात समय »

Des heures de début des cours plus saines événements communautaires virtuels

Mercredi 3 novembre
de 18:00 à 19:00
Zoom

ID de la réunion : 863 3247 1830
Par téléphone : 253-215-8782 ou 346-248-7799

Familles DPS, nous voulons avoir votre avis !

Afin de promouvoir la santé et le bien-être de nos élèves adolescents, le Conseil de l’éducation de DPS a décidé de repousser l’heure de début des cours dans tous les collèges et lycées pour l’année scolaire 2023-2024. En conséquence, les collèges et lycées ne débuteront pas avant 8:20, tandis que les écoles élémentaires débuteront plus tôt.

Tout au long de cette transition, DPS s’engage à travailler en étroite collaboration avec nos familles, nos élèves et notre personnel pour que le passage aux Heures de début des cours plus saines (Healthy Start Times) soit aussi sûr et transparent que possible.

Rejoignez-nous lors d’un prochain événement virtuel pour nous faire part de vos commentaires, poser des questions et en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les Heures de début des cours plus saines participeront à l’épanouissement de nos élèves de Denver !

Veuillez vous inscrire pour demander une interprétation dans d’autres langues »
Horaires de début sains »

健康的上学时间 虚拟社区活动

11 月 3 日,周三
下午 6-7 点
Zoom

ID:863 3247 1830
电话:253-215-8782 或 346-248-7799 会议

丹佛公立学校 (DPS) 的学生家长们,我们希望能听听你们的意见!

为帮助维护本校青少年学生的健康与福祉,DPS 教育委员会已投票决定推迟 2023-2024 学年所有初中和高中学校的上学时间。这一变更表示,初中和高中的上学时间将不早于上午 8:20,而小学的上学时间将会推迟。

在此次过渡过程中,DPS 致力于与家长、学生及工作人员密切合作,以尽可能安全平稳地变更为健康的上学时间。

请参加我们即将举办的虚拟活动,以提供反馈、提出问题,及更详细地了解为何健康的上学时间将有助于丹佛学生茁壮成长!

请登记以申请其他语言的传译服务 »
健康上课时间 »