Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

DPS Is Open Today, 3/17

Mar. 17, 2022
 
Schools are open

All DPS schools and administrative offices are open today, 3/17, and operating on regular schedules. Please check with your school for updates on school-related events and activities.

We will continue to monitor the weather and announce any further updates on this website and our social media channels.

DPS está abierto hoy, 3/17

Todas las escuelas de DPS están abiertas hoy, 3/17, en sus horarios habituales. Les pedimos que consulten con su escuela para obtener actualizaciones sobre actividades y eventos escolares.

Daremos seguimiento continuo a las condiciones meteorológicas y anunciaremos cualquier novedad en este sitio web y en nuestras redes sociales.

مدارس دنفر العامة مفتوحة اليوم 3/17

جميع مدارس دنفر العامة مفتوحة اليوم 3/17، وتعمل وفق الجدول المعتاد. يرجى الرجوع لمدرستك للتعرف على أي مستجدات بشأن الفعاليات والأنشطة المدرسية.

سنواصل مراقبة حالة الطقس وسنعلن عن أي تحديثات أولاً على موقعنا وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنطقة التعليمية.

DPS Mở cửa Hôm nay, 3/17

Tất cả các trường học của DPS đều mở cửa hôm nay, 3/17, và hoạt động theo thời khóa biểu thông thường. Vui lòng kiểm tra với trường quý vị để biết thông tin cập nhật về các sự kiện và hoạt động liên quan đến trường học.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thời tiết và thông báo bất kỳ cập nhật nào khác trên trang web này và các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi.

DPS Wuu Furan Yahay Maanta, 3/17

Dhammaan dugsiyada DPS waxay furan yihiin Maanta, 3/17, waxayna ku shaqeeyaan jadwalka caadiga ah. Fadlan ka hubi dugsigaaga wixii cusub oo ku saabsan dhacdooyinka iyo waxqabadyada la xiriira dugsiga.

Waxaan sii wadi doonnaa inaan kormeerno cimilada oo aan ku dhawaaqno wixii warar ah oo cusub anagoo isticmaalayna websaydhkan iyo kanaalada baraha bulshada.

DPS ዛሬ፣ 3/17 ይከፈታል

ሁሉም የDPS ትምህርት ቤቶች ዛሬ፣ 3/17፣ ተከፍተው በመደበኛ የጊዜ ሰሌዳዎች መሰረት ይሰራሉ። እባክዎ ከትምህርት ቤት ጋር ተያያዥ የሆኑ ዝግጅቶችና ተግባሮች ወቅታዊ መረጃን ከትምህርት ቤትዎ ያረጋግጡ።

የአየር ፀባይ ሁኔታን መቆጣጠራችንን እና የትኛውንም ወቅታዊ መረጃዎች በዚህ ድረገጽና በማህበራዊ ትስስር ገጽ ማሰራጫዎቻችን ማሳወቃችንን እንቀጥላለን።

आज, 3/17 का दिन DPS खुला रहनेछ ।

आज, 3/17 का दिन सबै विद्यालयहरू खुला रहने छन् र नियमित तालिका अनुसार सञ्चालन हुने छन् । कृपया विद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू तथा क्रियाकलापहरूको अद्यावधिकको लागि आफ्नो विद्यालयसँग बुझ्नुहोला ।

हामी निरन्तर रूपमा मौसमको निगरानी गर्ने छौं र हाम्रो वेबसाइट र वा हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा थप अद्यावधिकहरू घोषणा गर्ने छौं ।

DPS est ouvert aujourd’hui, 3/17

Toutes les écoles DPS sont ouvertes aujourd’hui, 3/17, et fonctionnent selon les emplois du temps normaux. Veuillez vous adresser à votre école pour connaître les dernières informations sur les événements et les activités scolaires.

Nous continuerons à surveiller la météo et nous annoncerons toute nouvelle information sur ce site et sur nos chaînes de médias sociaux.

DPS 今天 (3/17) 开放

所有 DPS 学校 今天 (3/17) 开放,并按照正常时间安排运作。请联系您的学校,了解学校相关活动的最新信息。

我们将继续监测天气情况,并在本网站和我们的社交媒体渠道上进一步公布最新信息。