All schools are open 1/27 and operating on regular schedules.

search

Declining Enrollment

The Declining Enrollment Advisory Committee will work to create recommendations on how the district should address ongoing declining enrollment, which impacts our ability to provide equitable, high-quality educational programs for our students. Superintendent Marrero will review the committee’s recommendations on criteria to identify, close and/or consolidate schools with significant declining enrollment.

Members of the advisory committee will: 

Advise the superintendent on the criteria that will be applied to schools to address declining enrollment through closure and/or consolidation. To do this, committee members will: 

 • review the data and reports that outline the challenge of declining enrollment; 
 • continually ground their recommendations around the goal of ensuring equitable opportunities for students especially around language learning programs, special education, school programming such as electives, intervention and extension, and social emotional support;
 • review public feedback throughout the process and bring feedback from their constituents to the group. 

Diversity and inclusion will be an important consideration for this task force and members will include families, students, community partners, school leaders, teachers and staff, and central office leaders. 

View the online form to learn more about the committee selection criteria and submit an application. 

About the Declining Enrollment Advisory Committee

A selection panel (including teacher, staff, student and community representatives), will choose the committee members from the pool of applicants. The selection panel will ensure the Declining Enrollment Advisory Committee has a diverse and representative membership, prioritizing:

 • Regional representation: Northwest, Southwest, Central, Southeast, Near Northeast, and Far Northeast
 • School Types: District-run, innovation zone, and charter schools representing elementary and secondary 
 • Participant Roles: Families/parents, principals, teachers, school regional leaders, city representatives, community advocacy groups, student leaders and members from previous DPS committees 
 • Demographic & other student advocacy representation: Representatives of color reflective of DPS students and families, Language Learning, Special Education and Social Emotional support and learning.

Disminución de las inscripciones

El Comité asesor sobre la disminución de las inscripciones trabajará para crear recomendaciones sobre la manera en que el Distrito debe abordar la continua disminución de las inscripciones, lo que afecta nuestra capacidad para proporcionar programas educativos equitativos y de alta calidad para nuestros estudiantes. El superintendente Marrero revisará las recomendaciones del comité sobre los criterios para identificar, cerrar y/o consolidar escuelas cuyas inscripciones han disminuido significativamente.

Los miembros del comité asesor: 

Informarán al superintendente sobre los criterios que se aplicarán a las escuelas para abordar la disminución de las inscripciones mediante el cierre y/o la consolidación. Para hacer esto, los miembros del comité: 

 • revisarán los datos y los informes que describen el desafío que presenta la disminución de las inscripciones; 
 • basarán continuamente sus recomendaciones en la meta de garantizar oportunidades equitativas para los estudiantes, especialmente en lo que respecta a los programas de aprendizaje de idiomas, educación especial, programas escolares como materias optativas, intervención y extensión y apoyo socioemocional;
 • revisarán los comentarios del público a lo largo del proceso y aportarán los comentarios de sus constituyentes al grupo. 

La diversidad y la inclusión serán una consideración importante para este grupo de trabajo y los miembros incluirán a familias, estudiantes, socios comunitarios, líderes escolares, maestros y personal escolar y líderes de la oficina central. 

Consulten el formulario en línea para obtener más información sobre los criterios de selección del comité y envíen la solicitud.  

Acerca del Comité asesor sobre la disminución de las inscripciones

Un panel de selección (que incluye a maestros, miembros del personal, estudiantes y representantes de la comunidad) elegirá a los miembros del Comité entre un grupo de solicitantes. El panel de selección se asegurará de que el Comité asesor sobre la disminución de las inscripciones cuente con una membresía diversa y representativa, y de priorizar lo siguiente:

 • Representación regional: noroeste, suroeste, zona central, sureste, cercano noreste y extremo noreste
 • Tipos de escuela:  escuelas administradas por el Distrito, escuelas de zonas con estatus de innovación y escuelas chárter representantes de primaria, secundaria y preparatoria 
 • Funciones de los participantes: familias/padres, directores, maestros, líderes escolares regionales, representantes de la ciudad, grupos que abogan por la comunidad, estudiantes líderes y miembros de previos comités de DPS. 
 • Datos demográficos y otro tipo de representantes de defensa estudiantil: representantes de color que reflejan a los estudiantes y familias de DPS, aprendices de idiomas, educación especial y apoyos y aprendizaje socioemocionales. 

تراجع أعداد المقيدين

ستعمل اللجنة الاستشارية لبحث تراجع أعداد المقيديين بالمدارس على إصدار توصيات حول كيفية معالجة المنطقة التعليمية لانخفاض معدلات المقيديين المستمر، مما يؤثر على قدرتنا على توفير برامج تعليمية منصفة وعالية الجودة لطلابنا. سيقوم مدير المنطقة Marrero (ماريرو) بمراجعة توصيات اللجنة لوضع المعايير اللازمة لتحديد وإغلاق و / أو دمج المدارس التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد المقيديين بها.

أعضاء اللجنة الاستشارية سوف يقومون بالآتي: 

تقديم المشورة لمدير المنطقة بشأن المعايير التي سيتم تطبيقها على المدارس لمعالجة انخفاض أعداد المقيدين من خلال الإغلاق و / أو الدمج لتلك المدارس. وللقيام بذلك، سيقوم أعضاء اللجنة بالأعمال التالية: 

 • مراجعة البيانات والتقارير التي توضح الإطار العام للتحدي المتمثل في تراجع أعداد المقيدين بالمدارس؛ 
 • تأسيس توصياتهم باستمرار حول هدف ضمان فرص متكافئة للطلاب، خاصة فيما يتعلق ببرامج تعلم اللغة والتعليم الخاص والبرامج المدرسية مثل المواد الاختيارية وبرامج التدخل والإرشاد والدعم العاطفي الاجتماعي؛
 • مراجعة التعقيبات القادمة من جمهور العامة طوال العملية وكذلك جلب التعقيبات من المجتمعات التي يمثلونها إلى مجموعة العمل. 

سيكون التنوع والشمول أحد الاعتبارات المهمة لفريق العمل هذا وسيتألف الأعضاء من العائلات والطلاب والشركاء المجتمعيين وقادة المدارس والمعلمين والموظفين وقادة المكاتب المركزية. 

استعرض الاستمارة المتاحة أونلاين لمعرفة المزيد حول معايير اختيار أعضاء اللجان وتقديم طلب الإنضمام. 

نبذة عن اللجنة الاستشارية المعنية بانخفاض الالتحاق

ستقوم لجنى تضم (ممثلين عن المعلمين والموظفين والطلاب والمجتمع) باختيار أعضاء اللجنة من مجموعة المتقدمين. ستضمن اللجنة أن تتسم اللجنة الاستشارية المعنية بانخفاض الالتحاق بالتنوع وعضوية ممثلة للجميع، مع وضع الأولوية لـ:

 • تمثيل المناطق: شمال غرب، جنوب غرب، مركزي، أدنى الشمال الشرقي، وأقصى الشمال الشرقي
 • أنواع المدارس: مدارة من المنطقة التعليمية، منطقة إبداع، مدارس تشارتر تمثل المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية
 • أدوار المشاركين: الأسر/أولياء الأمور، مديرين، معلمين، قادة مناطق المدارس، ممثلي المدينة، مجموعات مناصرة المجتمع، قادة الطلاب وأعضاء من لجان DPS السابقين
 • التمثيل الديموغرافي ومناصرة الطلاب: ممثلون لجميع الأعراق من أسر وطلاب DPS، وتعلم اللغة، وتعليم ذوي الاحتياجات ودعم النمو العاطفي والاجتماعي.

Giảm Ghi danh

Ủy ban Cố vấn Về việc Giảm Ghi danh sẽ làm việc để đưa ra các khuyến nghị về cách học khu nên giải quyết tình trạng số lượng học sinh ghi danh giảm đang diễn ra, điều này ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các chương trình giáo dục công bằng, chất lượng cao cho học sinh. Giám đốc Học khu Marrero sẽ xem xét các khuyến nghị của ủy ban về các tiêu chí để xác định, đóng cửa và/hoặc hợp nhất các trường học có số lượng học sinh ghi danh giảm đáng kể.

Các thành viên của ủy ban cố vấn sẽ: 

Tư vấn cho giám đốc học khu về các tiêu chí sẽ được áp dụng cho các trường học để giải quyết tình trạng số lượng học sinh ghi danh giảm thông qua việc đóng cửa và/hoặc hợp nhất các trường học. Để làm điều này, các thành viên ủy ban sẽ: 

 • xem xét các dữ liệu và báo cáo nêu rõ thách thức của tình trạng số lượng học sinh ghi danh giảm; 
 • liên tục đưa ra các khuyến nghị của mình xoay quanh mục tiêu đảm bảo các cơ hội công bằng cho học sinh, đặc biệt là về các chương trình học ngôn ngữ, giáo dục đặc biệt, chương trình học ở trường như các môn tự chọn, các chương trình can thiệp và mở rộng, và hỗ trợ cảm xúc xã hội;
 • xem xét ý kiến phản hồi của công chúng trong suốt quá trình và đưa ý kiến phản hồi từ các thành viên của mình cho nhóm. 

Sự đa dạng và hòa nhập sẽ là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với nhóm công tác này và các thành viên sẽ bao gồm các gia đình, học sinh, đối tác cộng đồng, lãnh đạo trường học, giáo viên và nhân viên, và lãnh đạo văn phòng học khu. 

Xem mẫu đơn trực tuyến để tìm hiểu thêm về các tiêu chí lựa chọn của ủy ban và nộp đơn đăng ký. 

Diiwaangelinta Yaraaneysa

Guddiga Tala-bixinta Diiwaangelinta Yaraaneysa waxa ay ka shaqeyn doonaan waa in ay soo gudbiyaan talooyin ku saabsan sida ay degmadu wax uga qaban karto hoosu-dhaca diiwaangelinta ardeyda, oo waa arrin saameyneysa sinnaanta ardeyda iyo in ay waxbarashadu yeelato tayo sare. Kormeeraha guud Marrero ayaa eegi doona talooyinka guddiga ee shuruudaha lagu aqoonsan karo arrinta, in la xiro iyo/ama la isku daro iskuullada ay diiwaangelintoodu sida weyn hoos ugu dhacayso.

Xubnaha guddiga tala-bixinta waxay sameynayaan: 

Talooyin in ay u gudbiyaan kormeeraha guud sida shuruudaha loo raaci doono iskuullada lagu arko hoosu-dhaca diiwaangelinta oo waxay noqon karaan kuwa la xiro iyo/ama lagu daro iskuullo kale. Si hawshaas loo qabto, guddiga waxa ay sameyn doonaan waa: 

 • dibu-eegidda xogta iyo warbixin kasta oo lagu qeexayo caqabadda hoosu-dhicidda diiwaangelinta; 
 • in si joogto ah talooyinka loogu saleeyo yool ah in fursadaha loo siman yahay oo ay ardeyda gaar ahaan kuwa baranaya afka Ingiriiska, waxbarashada gaarka ah, maaddooyinka kale ee la kala dooran karo, waxqabad lagu caawinayo ardeyda liidata, iyo taageerid ah shucuurta bulshada;
 • dibu-eegis in lagu sameeyo jawaabaha waalidka inta ay socoto hawsha si ay ugu gudbiyaan waalidka deegaanka oo dhan. 

Kala-duwanaansho ah dadka oo dhan ayaa noo ah tixgelin muhiim ah oo kooxda hawsha waa in ay xubnaheedu isugu jiraan qoysas, arday, dadweyne, maamuleyaal, macallimiin, shaqaale iskuul, iyo madaxda xafiiska degmada. 

Eeg foomka intarnetka si aad faahfaahin uga hesho shuruudaha xulashada guddiga iyo si aad u soo dirsato codsigaaga. 

Laynka Caawinta Tooska ah ee Qoyska iyo Bulshada

720-423-3054

FACEHelpline@dpsk12.org

Soo codso Guddiga »
Qaraarka Dugsiyada Yaryar »

የምዝገባ መቀነስ

የምዝገባ መቀነስ አማካሪ ኮሚቴ ዲስትሪክቱ እየቀጠለ ያለውን እና ለተማሪዎቻችን ፍትሃዊ የሆኑ ጥራት ያላቸው የትምህርት ፕሮግራሞችን የማቅረብ አቅማችን የሚጎዳውን የምዝገባ መቀነስ አደጋን እንዴት አድርጎ መፍታት እንዳለበት የመፍሄ ሀሳቦችን ለማቅረብ የሚሠራ ኮሚቴ ነው። ከፍተኛ የምዝገባ መቀነስ የገጠማቸውን ት/ቤቶች ለመለየት፣ ለመዝጋት እና/ወይም ለማጠፍ ኮሚቴው የሚሰጣቸውን ምክረ ሀሳቦች ሱፕርኢንቴንዳንት አሌክስ ማሬሮ ይገመግማል።

የአማካሪ ኮሚቴው፦ 

የምዝገባ መቀነስ የገጠማቸው /ቤቶች ላይ የሚተገበሩ የመዝጋት እና/ወይም የማጠፍ እርጃዎች መስፈርቶች ላይ ሱፕርኢንቴንዳንቱን ያማክራል። ይህን ለማድረግ የኮሚቴ አባላት የሚከተሉትን ያደርጋሉ፦ 

የምዝገባ መቀነስ ተግዳሮት ዳታን እና ሪፖርቶችን ይገመግማል 

ለተማሪዎች ፍትሃዊ እድሎችን በተለይም በቋንቋ ትምህርት ፕሮግራሞች፣ እንደ ኢሌክቲቭስ፣ እገዛ እና ማራዘም እና የማኅበራዊ ስሜታዊ ድጋፎች ያሉ የት/ቤት ፕሮግራሞች ዙሪያ በማረጋገጥ ግብ ላይ የሚሰጡ ምክረሀሳቦችን መሠረት እንዲይዙ ያደርጋል።

የሕዝብ አስተያየቶችን በሂደቱ በሞላ መገምገም፣ እንዲሁም የሚወክሉትን ማኅበረሰብ አስተያየት ወደ ቡድኑ ማምጣት 

ለዚህ ግብረ ኃይል ብዝኃነት እና አካቶነት ወሳኝ መስፈርቶች ናቸውና በአባላቱ ውስጥ ቤተሰቦች፣ ተማሪዎች፣ የማኅበረሰብ አጋሮች፣ የት/ቤት አመራሮች፣ መምህራንና ሠራተኞች እንዲሁም የማእከላዊ ጽ/ቤት አመራሮች የሚያካተቱ ይሆናሉ። 

ስለኮሚቴ ምርጫ መስፈርቶች የበለጠ ለመረዳት እና ማመልከቻ ለማስገባት የመስምርላይ ቅጹን ይመልከቱ።  

घट्दो भर्ना

घट्दो भर्ना सल्लाहकार समितिले डिस्ट्रिक्टले हाल चलिरहेको भर्नाको कमीलाई, जसले हाम्रा विद्यार्थीहरूका लागि समान, उच्चगुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमतामा असर पारिरहेको छ,  कसरी सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा सिफारिसहरू सिर्जना गर्नेछ । सुपरिन्टेन्डेन्ट मारेरोले धेरै घट्दो भर्ना भएका स्कूलहरू पहिचान गर्न, बन्द र/वा एकीकरण गर्ने मापदण्डहरूमा समितिका सिफारिसहरूको पुनरावलोकन गर्नु हुनेछ।

सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूले: 

बन्द /वा एकीकरण मार्फत घट्दो भर्ना सम्बोधन गर्नका लागि स्कूलहरूमा लागू गर्नु पर्ने मापदण्डहरूमाथि सुपरिन्टेन्डेन्टलाई सल्लाह दिनेछन्। यसो गर्नका लागि, समितिका सदस्यहरूले: 

घट्दो भर्नाको चुनौतीलाई रेखाङ्कित गर्ने तथ्याङ्कहरू र रिपोर्टहरू समीक्षा गर्नेछन् 

आफ्ना सिफारिसहरू निरन्तर रूपमा विद्यार्थीहरूका लागि न्यायोचित अवसरहरू सुनिश्चित गर्नमा लक्ष्यित हुनु पर्ने विशेष गरी भाषा सिकाइ कार्यक्रमहरू, विशेष शिक्षा, वैकल्पिक, हस्तक्षेप र विस्तार, तथा सामाजिक भावनात्मक सहयोग वरिपरि केन्द्रित गर्नेछन्।

प्रक्रियाभरि सामुदायिक पृष्ठपोषण गर्नेछन् र आफ्ना अङ्गहरूबाट पृष्ठपोषण समूहमा ल्याउनेछन्। 

यस कार्यदलका लागि विविधता र समावेशिता महत्त्वपूर्ण विवेचन हुनेछ र सदस्यहरूमा परिवारहरू, विद्यार्थीहरू, समुदायका सदस्यहरू, स्कूल नेतृत्वकर्ताहरू, शिक्षकहरू तथा स्टाफ, र केन्द्रीय कार्यालय नेतृत्वकर्ताहरू हुनेछन्। 

समिति छनोट मापदण्डहरू बारे बढी जान्न तथा आवेदन बुझाउनका लागि अनलाइन फाराम हेर्नुहोस्।  

Baisse des effectifs

Le Comité consultatif sur la baisse des effectifs s’efforcera de formuler des recommandations sur la manière dont le district doit faire face à la baisse continue des effectifs, qui a un impact sur notre capacité à fournir des programmes éducatifs équitables et de haute qualité à nos élèves. Le Surintendant Marrero examinera les recommandations du comité sur les critères permettant d’identifier, de fermer et/ou de consolider les écoles dont les effectifs diminuent de manière considérable.

Les membres du comité consultatif devront : 

Conseiller le Surintendant sur les critères qui seront appliqués aux écoles pour faire face à la baisse des effectifs via la fermeture et/ou le regroupement. Pour ce faire, les membres du comité devront : 

 • examiner les données et les rapports qui décrivent le problème que représente la baisse des effectifs ; 
 • fonder continuellement leurs recommandations autour de l’objectif de garantir des opportunités équitables pour les élèves, en particulier autour des programmes d’apprentissage des langues, de l’éducation spéciale, des programmes scolaires tels que les cours à options, l’intervention et le renforcement et l’accompagnement socio-émotionnel ;
 • examiner les commentaires du public tout au long du processus et apporter au groupe les commentaires des membres de la communauté. 

La diversité et l’inclusion constitueront un aspect important à prendre à compte pour ce groupe de travail et les membres comprendront des familles, des élèves, des partenaires communautaires, des chefs d’établissement, des enseignants et du personnel scolaire, ainsi que des dirigeants de l’administration centrale. 

Consultez le formulaire en ligne pour en savoir plus sur les critères de sélection du comité et soumettre une candidature. 

Ligne d'assistance à l’usage des familles et de la communauté

720-423-3054

FACEHelpline@dpsk12.org

Présenter sa candidature au comité »
Résolution sur les petites écoles »

入学人数下降

入学人数下降咨询委员会将致力于向学区提供建议,解决持续的入学人数下降问题,因为该问题不利于我们为学生提供公平、优质的教育计划。学监 Marrero 将审查委员会针对识别、关闭和/或合并入学人数显著下降的学校的标准所提出的建议。

咨询委员会的成员将:

针对即将在各学校实施的标准向学监提供建议,以通过关闭和/或合并学校来解决入学人数下降问题。为此,委员会将:

审查概述入学人数下降挑战的数据和报告

始终围绕确保为学生提供公平机会这一目标提供建议,特别是围绕语言学习计划、特殊教育、学校计划(例如选修课)、干预和拓展以及社会情感支持。

在整个流程中审查公众反馈,并反馈给团队。

多样性和包容性将是该工作组的一个重要考虑因素,其成员将包括学生家长、学生、社区合作伙伴、学校领导、教师和工作人员以及中央办公室领导。

请查看在线表格详细了解委员会遴选标准并提交申请。