search

Family Resources

Internet and Device Support

Device Return

Did you borrow a DPS Chromebook, iPad, hotspot or other DPS technology to use during remote learning?

  • If your device is working well and you will be returning to a DPS school in the fall, please keep your device
  • If your device is broken or unused, please return it via mail free of charge* – once we receive your returned device, we will contact you about a replacement device
  • If you are a graduating senior or are leaving the district, please return your device via mail free of charge*
  • If you are a DPS charter school student, please contact your school on next steps for your devices

*To return your device(s) free of charge thanks to a partnership with Denver Public Schools Foundation:

  • Fill out this form
  • Wait to receive a box in the mail with instructions and a prepaid shipping label
  • Follow the enclosed instructions
  • Bring the box to any FedEx location

Returning these devices will minimize replacement costs and support other students who need access to technology. For questions about this process, please call 720-423-3163.

Internet Essentials

Comcast is offering new Internet Essentials customers two free months of Internet service.

Xfinity Free WiFi

Xfinity WiFi hotspots across the country will be available to anyone who needs them for free – including non-Xfinity Internet subscribers. Once at a hotspot, consumers should select the “xfinitywifi” network name in the list of available hotspots and then launch a browser.

Online Safety for Students

Tips to keep students safe, as they access the internet for remote learning.

Remote Learning Support

DPS Library Resources

DPS Library Resources include Sora eBooks and audiobooks and online databases to support remote learning.

Rocky Mountain PBS

Beginning March 23, Rocky Mountain PBS will provide expanded programming and partner with statewide school districts, including DPS, to offer complementary curriculum.

More Information

Denver Public Library Resources

We are partnering with Denver Public Libraries to offer reading, writing, listening and speaking resources for all of our students in Denver Public Schools.

Additional Support

Talking to Children About COVID-19

The National Association of School Psychologists (NASP) and the National Association of School Nurses (NASN) have compiled a list of guidelines and resources on how to talk to your child about the Coronavirus (COVID-19).

Behavior Support Resources for Parents

We have compiled a list of one-pagers that contain mental health resources, crisis resources and tips for understanding and managing behavior at home.

Food Security Fund

We have set up a special fund at the DPS Foundation for donations that will provide meals for adults in need during the week and family meals for the weekend.

At-Home Activities

Looking for some fun at-home activities? DPS teachers are answering the call with hundreds of ideas for all grades!

Recursos para las familias

Actividades en el hogar

¿Están buscando actividades divertidas para el hogar? ¡Los maestros de DPS han aportado cientos de ideas para todos los grados!

Rocky Mountain PBS

A partir del 23 de marzo, Rocky Mountain PBS ampliará su programación y se asociará con los distritos escolares del estado, incluyendo DPS, con el fin de ofrecer un plan de estudios complementario.

Más información

Consejos para las familias sobre el aprendizaje a distancia

Fijen un horario regular, pero flexible.
No sean demasiado exigentes con ustedes mismos ni con su familia.
Minimicen las distracciones.
Permanezcan conectados.

Educación sobre el COVID-19

Cómo hablar con los niños sobre el COVID-19

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP, por su sigla en inglés) y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (NASN, por su sigla en inglés) han compilado una lista de directrices y recursos sobre la manera de hablar con sus hijos sobre el coronavirus (COVID-19).

Cómo brindar ayuda

Fondo de seguridad alimentaria

Hemos establecido un fondo especial en la Fundación de DPS a fin de recibir donativos que se utilizarán para alimentar a nuestras familias y brindar apoyo a los servicios médicos y alimentarios, y apoyar a los trabajadores de los servicios públicos, cuyos empleos son cruciales a la hora de ayudarnos a todos.

Otros recursos

Programa Internet Essentials

Comcast ofrece a los nuevos clientes de Internet Essentials dos meses gratuitos de servicio de internet.

Wifi gratis de Xfinity

Los puntos de acceso wifi de Xfinity en todo el país estarán disponibles para todas las personas que los necesiten de forma gratuita, incluyendo a las personas que no estén suscritas al servicio de internet de Xfinity. Cuando se encuentren en un punto de acceso wifi, los clientes deben seleccionar el nombre de la red “xfinitywifi” en la lista de zonas de acceso disponibles y luego abrir un navegador de internet.

موارد الأسرة

أنشطة منزلية

هل تبحث عن بعض الأنشطة المنزلية الممتعة؟ معلمو DPS يلبون النداء بمشاركة المئات من الأفكار لجميع الصفوف!

إذاعة روكي ماونتن بي بي إس (Rocky Mountain PBS)

ابتداءً من 23 مارس، ستقدم إذاعة روكي ماونتن بي بي إس (Rocky Mountain PBS) برامج ممتدة وستعمل مع المناطق التعليمية المختلفة في الولاية بما في ذلك منطقة DPS لتقديم منهج تكميلي.

مزيد من المعلومات

تثقيف بشأن كوفيد-19

تحدث مع أطفالك عن كوفيد-19

قامت الجمعية الوطنية للأخصائيين النفسيين في المدراس (NASP) والجمعية الوطنية لممرضي المدارس بجمع قائمة من التوجيهات والموارد بشأن كيفية الحديث عن فيروس كورونا (كوفيد-19) مع الأطفال.

كيف يمكنك المساعدة

صندوق الأمن الغذائي

أنشأنا صندوقاً خاصاً في مؤسسة DPS لجمع التبرعات التي ستساهم في تزويد الأسر بالطعام وتقديم الدعم لعمال الرعاية الصحية وخدمات الطعام والخدمات العامة الذين تمثل وظائفهم أهمية كبيرة في مساعدتنا جميعاً.

موارد إضافية

Internet Essentials

توفر شركة Comcast لعملاء Internet Essentials خدمة إنترنت مجانية لمدة شهرين.

واي فاي مجاني من Xfinity

ستتوفر نقاط الهوت سبوت للواي فاي من Xfinity لكل من يحتاج إليها مجاناً بما في ذلك غير المشتركين في خدمة Xfinity. فور التواجد بجانب نقطة ساخنة (هوت سبوت)، يمكن اختيار اسم شبكة “xfinitywifi” في قائمة النقاط الساخنة المتوفر ثم إطلاق المتصفح.

Nguồn Trợ giúp cho các Gia đình

Rocky Mountain PBS

Bắt đầu từ ngày 23 tháng Ba, Rocky Mountain PBS sẽ cung cấp chương trình mở rộng và hợp tác với các học khu trên toàn tiểu bang, kể cả DPS, để cung cấp giáo trình bổ trợ.

Thông tin thêm

Thời khóa biểu Chương trình và các Nguồn Trợ giúp Học tập

Các Hoạt động Tại Nhà

Quý vị đang tìm kiếm các hoạt động thú vị tại nhà ? Các giáo viên DPS đang đáp ứng nhu cầu này với hàng trăm ý tưởng cho tất cả mọi cấp lớp!

Giáo dục về COVID-19

Trò chuyện với Trẻ về COVID-19

Hiệp hội Chuyên gia Tâm lý Học đường Toàn quốc (NASP) và Hiệp hội Y tá Học đường Toàn quốc (NASN) đã tổng hợp một danh mục gồm các quy định hướng dẫn và các nguồn tài liệu về cách thức trò chuyện với con em quý vị về Coronavirus (COVID-19).

Cách Trợ Giúp

Quỹ An ninh Lương thực

Chúng tôi đã lập ra một quỹ đặc biệt tại Quỹ DPS (DPS Foundation) để nhận quyên góp/quyên tặng, nhờ đó sẽ cung cấp thức ăn cho các gia đình cũng như hỗ trợ cho các nhân viên trong ngành chăm sóc y tế, dịch vụ thực thẩm và dịch vụ công cộng – là những người có công việc vô cùng quan trọng trong việc giúp tất cả chúng ta.

Các Nguồn Trợ giúp khác

Chương trình Internet Essentials

Comcast đang cung cấp cho các khách hàng mới của chương Internet Essentials hai tháng dịch vụ internet miễn phí.

WiFi Miễn phí của Xfinity

Sẽ có WiFi Hotspot miễn phí của Xfinity trên toàn quốc cho bất kỳ ai cần đến – kể cả cho những thuê bao đăng ký Internet không thuộc Xfinity. Khi ở tại một điểm hotspot, người sử dụng nên chọn tên mạng “xfinitywifi” trong danh mục các điểm hotspot sẵn có và sau đó khởi động trình duyệt.

Ilaha Xogta Qoyska

Rocky Mountain PBS

Laga Bilaabo 23, Rocky Mountain PBS waxay balaarin doontaa barnamaijkeeda waxay kaashanaysaa dugsiyada degmooyinka gobalka oo dhan, ayna ku jiraan DPS, si loo baxsho manhaj kaabis ah.

Warbixin Badan

Jadwalka Barnaamijka iyo Ilaha Waxbarashada

Nashaadaadka Guriga

Ma doonaysaa inaad nashaadaad ku samayso guriga? Macalimiinta DPS waxay ka jawaabayaan wicitaanka ayagoo boqolaal fikrado siinaaya dhammaan ardayda fasalada kala duwan!

Wacyi galinta COVID-19

Kala hadlida Carruurta Xogta cudurka COVID-19

The National Association of School Psychologists (NASP, Ururka Qaran ee Dhakhaatiirta Cilmi Nafsiga ee Dugsiga) and the National Association of School Nurses (NASN, Ururka Qaran ee Kalkaalisooyinka Dugsiga) ayaa isku aruurshay liiska tilmaamaha iyo ilaha ku saabsan sida loogala hadlo ilmahaaga cudurka Coronavirus (COVID-19).

Sida Loocaawiyo

Sanduuqa Amaanka Cuntada

Waxaan u dajinay sanduuq gaar ah oo ay bixiso Haayada DPS si loogu aruursho sadaqooyinka lagu taageeraayo quudinta qoysaskeena iyo siinta taageero shaqaalaha daryeelka caafimaadka, adeegga cuntada, iyo adeega dadwaynaha kuwaasoo shaqooyinkoodu aadka muhiimka noogu yihiin.

Ilo Dheeraad ah

Internet Essentials (Adeegyada Aasaasiga ah ee Interneetka)

Comcast waxay siinaysaa macamaiisha Internet Essentials adeegga interneetka oo bilaash ah muddo laba bilood ah.

WIFI bilaashka ah ee Xfinity

Aaladaha WiFi ga Xfinity wadanka oo dhan ayuu heli karaa qof kasta oo u baahan si bilaash ah — ayna ku jiraan dadka aan ka qornayn interneetka Xfinity. Markay joogto aaga khadka interneetka, macaamiishu waxay dooran karaan magaca khadka “xfinitywifi” oo ku jira liiska khadadka interneetka ee la heli karo kadibna waxay ku furi karaan baroowsarkooda.

የቤተሰብ መረጃዎች

ሮኪ ማውንቴን PBS

ከማርች 23 ጀምሮ ሮኪ ማውንቴን PBS የተራዘመ ፕሮግራሚንግ ያቀርባል፤ እንዲሁም አጋዥ ሥርዓተ-ትምህርትን ለማቅረብ DPSን ጨምሮ ከስቴት አቀፍ የት/ቤት ዲስትሪክቶች ጋር አጋርነት ይፈጥራል።

ለተጨማሪ መረጃ፦

የፕሮግራም ጊዜ ሰሌዳ እና የትምህርት ግብዓቶች

የቤት ውስጥ ተግባሮች

በቤት የሚተገበሩ አንዳንድ አስደሳች ተግባሮችን ይፈልጋሉ? የDPS መምህራን ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሀሳቦችን ይዘው ይስልክ ጥሪዎችን ይመልሳሉ!

የCOVID-19 ትምህርት

ለልጆች ስለ COVID-19 መንገር

የት/ቤት ሳይኮሎጂስቶች ብሔራዊ ማኅበር (NASP) እና የት/ቤት ነርሶች ብሔራዊ ማኅበር (NASN) ስለኮሮና ቫይረስ (COVID-19) እንዴት ለልጆች ማስረዳት እእንደሚቻል የሚስረዱ የመመሪያዎችና ግብዓቶች ዝርዝርን አጠናቅረዋል።

ስለመርዳት

የምግብ ዋስትና ፈንድ

ቤተሰቦቻችን ለመመገብ እንዲሁም ሥራቸው ለሁላችን ወሳኝ ለሆኑ የጤና-እንክብካቤ፣ የምግብ አገልግሎት እና የሕዝብ አገልግሎት ሠራተኞች ድጋፍ ለመስጠት አገልግሎት ልገሳ የሚውል ልዩ ፈንድ በDPS ፋውንዴሽን ስር አቋቁመናል።

ተጨማሪ አቅርቦቶች/ግብዓቶች

መሠረታዊ ኢንተርኔት /Internet Essentials/

ኮምካስት ለአዲስ መሠረታዊ ኢንተርኔት /Internet Essentials/ ደንበኞቹ የሁለት ወር ነፃ ኢንተርኔት አገልግሎትን አቅርቧል።

የኤክስፊኒቲ ነፃ ዋይፋይ

የኤክስፊኒቲ ዋይፋይ ሆትስፖቶች የኤክስፊኒቲ ደንበኞች ያልሆኑትንም ጨምሮ ለሚፈልጋቸው ሁሉ በአገሪቱ በሞላ በነፃ ይገኛሉ። ሆትስፖቱ ከተገኘ በኋላ ተጠቃሚው የ“xfinitywifi” አውታር ስምን ካሉት የሆትስፖቶች ዝርዝር ውስጥ መምረጥና መጠቀም መጀመር ይኖርበታል።

परिवार स्रोतहरू

रकी माउन्टेन पिबिएस:

मार्च २३ बाट सुरु गरेर रकी माउन्टेन पिबिएसले विस्तारित प्रोग्रामिङ प्रदान गर्नेछ र परिपूरकीय पाठ्यक्रम प्रदान गर्नका लागि डिपिएस सहित राज्यब्यापी स्कूल डिस्ट्रिक्टहरूसँग साझेदारी गर्नेछ।

बढी जानकारी

कार्यक्रम तालिका सिकाइ स्रोतहरू

घरमा गरिने क्रियाकलापहरू

घरमा गरिने क्रियाकलापहरूमा केही रमाइलो खोज्दै हुनुहुन्छ? डिपिएसका शिक्षकहरूले सबै ग्रेडहरूका लागि सयौँ अवधारणाहरू सहित फोनको जबाफ दिँदैछन्!

कोभिड-१९ शिक्षा (COVID-19 Education)

कोभिड-१९ बारे बालबालिकासँग कुराकानी

नेसनल एशोसिएसन अफ स्कूल साइकलोजिस्ट्स (National Association of School Psychologists; NASP) तथा नेसनल  एशोसिएसन अफ स्कूल नर्सेस (National Association of School Nurses; NASN) ले कोरोना भाइरस (COVID-19) बारे आफ्ना बालबच्चासँग कसरी कुरा गर्ने भनेर मार्ग-निर्देशन तथा स्रोतहरूको सूची तयार पारेको छ ।

कसरी मद्दत गर्ने

खाद्य सुरक्षा कोष

हामीले दानका लागि डिपिएस फाउन्डेसन (DPS Foundation) मा विशेष कोष स्थापना गरेका छौं, जसले हाम्रा परिवारहरूलाई ख्वाउन तथा स्वास्थ्य-सेवा, खाद्य-सेवा, र सार्वजनिक सेवाका कामदारहरूलाई सघाउँछ, जसको काम हामी सबैको सहायताका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

धेरै स्रोतहरू

इन्टरनेट एसेन्सियल्स (Internet Essentials)

कमकास्ट (Comcast) ले नयाँ इन्टरनेट एसेन्सियल्स ग्राहकहरूलाई दुई महिनाका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको प्रस्ताव गरेको छ ।

एक्सफिनिटी निशुल्क वाइफाइ

एक्सफिनिटी वाइफाइ हटस्टपहरू देशै भरि आवश्यकता हुनेहरूका लागि निशुल्क उपलब्ध छ- गैर-एक्सफिनिटी इन्टरनेट ग्राहकहरू सहित। हटस्पटको नजिक पुगेपछि, हटस्पटहरूको उपलब्ध सूचीबाट ग्राहकहरूले “एक्सफिनिटीवाइफाइ-xfinitywifi”” नेटवर्कको नाम छनोट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि ब्राउजर सुरु गर्नुपर्ने छ।

Ресурсы для семей

Rocky Mountain PBS

Начиная с 23 марта служба вещания Rocky Mountain PBS начнет транслировать расширенную программу образовательных передач в сотрудничестве со школьными округами штата, включая DPS, чтобы предоставить дополнение к учебному плану.

Дополнительная информация

Учебное расписание и ресурсы

Занятия дома

Ищете идеи для увлекательных занятий дома? По многочисленным просьбам учителя DPS подготовили множество идей для детей всех возрастов!

Просвещение о вирусе COVID-19

Разговор с детьми о COVID-19

Национальная ассоциация школьных психологов (National Association of School Psychologists, NASP) и Национальная ассоциация школьных медсестер (National Association of School Nurses, NASN) составили список рекомендаций и ресурсов, которые помогут вам рассказать ребенку о коронавирусе (COVID-19).

Как вы можете помочь

Фонд продовольственной безопасности

Мы организовали специальный фонд Государственных школ Денвера для сбора пожертвований, за счет которых будет предоставляться питание нашим семьям, а также осуществляться поддержка работников сферы здравоохранения, питания и общественных услуг, работа которых крайне важна для всех нас.

Дополнительные ресурсы

Важная информация о сети Интернет

Компания Comcast предлагает новым клиентам два месяца бесплатного доступа к сети Интернет.

Бесплатный Wi-Fi от Xfinity

Точки доступа WiFi от Xfinity бесплатны по всей стране абсолютно для всех, кто в них нуждается, включая лиц, не являющихся абонентами Xfinity. Оказавшись в зоне действия точки доступа, пользователи должны выбрать в списке доступных сетей имя «xfinitywifi», а затем запустить браузер.

မိသားစုရင္းျမစ္မ်ား

ကျောင်းသားများကို အိမ်တွင်ပံ့ပိုးပေးခြင်း

Rocky Mountain PBS

မတ္လ 23 ရက္ေန႔မွစတင္၍ Rocky Mountain PBS သည္ တိုးခ်ဲ႕အစီအစဥ္မ်ားပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုေသာသင္႐ိုးတစ္ခု သင္ၾကားေပးရန္ DPS အပါအဝင္ ျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိႏုိင္ရန္

အစီအစဥ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္သင္ၾကားေရး ရင္းျမစ္မ်ား

အိမ္တြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အိမ္တြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ဳိ႕ကို ရွာေဖြေနပါသလား။ DPS ဆရာမ်ားသည္ အတန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ စိတ္ကူးအေတြးအေခၚရာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ေျဖဆုိေပးေနပါသည္။

COVID-19 ရောဂါပညာပေး

ကလေးများအား COVID-19 ရောဂါအကြောင်း ပြောပြခြင်း

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းစိတ်ပညာရှင်များအဖွဲ့ အစည်းအရုံး (NASP) နှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသူနာပြုများ အစည်းအရုံး (NASN) တို့သည် သင့်ကလေးအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြောပြရမည်ကို လမ်းညွှန်ချက် များနှင့် ရင်းမြစ်များစာရင်း ပြုစုထားပါသည်။

ကူညီပုံ

အစားအစာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစုများ၊ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးအား ကူညီပေးရန် အလွန်အရေးပါသော  ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်သားများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အစားအစာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အစားအစာများ ပံ့ပိုးမှုများပေးနိုင်အောင် လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် DPS ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် အထူးရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ထားပါသည်။

အခြားရင်းမြစ်များ

Internet Essentials

Comcast သည် Internet Essentials သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် အခမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု နှစ်လသုံးစွဲခွင့် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Xfinity Free WiFi (Xfinity အခမဲ့ဝုိင္ဖိုင္)

Xfinity Internet သုံးစြဲသူမဟုတ္သူမ်ားအပါအဝင္ အင္တာနက္အခမဲ့လုိအပ္ေနသူတုိင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း Xfinity WiFi hotspot (Xfinity ဝိုင္ဖိုင္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ) မ်ား ရရွိႏုိင္ပါမည္။ Hotspot ေနရာတစ္ခုသုိ႔ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ရရွိႏုိင္ေသာ Hotspot စာရင္းထဲမွ “xfinitywifi” ကြန္ရက္အမည္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ဘေရာက္ဇာ ဖြင့္ပါ။

Recursos para las familias

Rocky Mountain PBS

À partir du 23 mars, Rocky Mountain PBS élargira ses programmes et s’associera avec les districts scolaires de l’État, dont DPS, pour proposer un programme scolaire complémentaire.

Plus d’informations

Calendrier des programmes et ressources d’apprentissage

Activités à domicile

Vous recherchez des activités amusantes à faire à la maison ? Les enseignants de DPS vous aident avec des centaines d’idées pour toutes les classes !

Éducation au COVID-19

Comment parler du COVID-19 aux enfants

L’Association nationale des psychologues scolaires (NASP) et l’Association nationale des infirmières scolaires (NASN) ont compilé une liste de directives et de ressources sur la manière de parler du coronavirus (COVID-19) à votre enfant.

Comment aider

Fond pour la sécurité alimentaire

Nous avons créé un fonds spécial à la Fondation DPS pour les dons qui permettront à la fois de nourrir nos familles et d’apporter un appui aux travailleurs du secteur de la santé, de la restauration et des services publics dont le travail est si essentiel pour nous tous.

Autres ressources

Internet Essentials

Comcast offre aux nouveaux clients Internet Essentials deux mois de service Internet gratuits.

WiFi gratuit Xfinity

Des points d’accès WiFi Xfinity seront disponibles gratuitement dans tout le pays pour tous ceux qui en ont besoin, y compris les non abonnés à Internet Xfinity. Une fois au niveau d’un point d’accès, les utilisateurs doivent sélectionner le nom de réseau « xfinitywifi » dans la liste des points d’accès disponibles, puis lancer un navigateur.