search

Computer Pickup Apr. 20 and Apr. 21 at Various Locations

Apr. 17, 2020
 

If your student still needs a computer for remote learning, you can pick one up at the times and locations listed below.

Monday, April 20 from 5 to 7 p.m.

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St. 
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.

Tuesday, April 21 from 10 a.m. to 1 p.m.

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St. 
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.
 • Denver Center for International Studies (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Place Bridge Academy, 7125 Cherry Creek N Dr.

Please note: Computer pickup is available to students in grades K-12 on a first-come, first-served basis. Students do not need to be present to pick up a computer; you just need to have their name and student ID number. At this time, we are not able to accept broken devices and we are not distributing computer accessories, such as chargers.  If you currently have a device that does not seem to be working, please contact the DoTS Service Desk at 720-423-3163 for troubleshooting support.

There will be additional opportunities in April to pick up a computer for students who still need them and we want to try to get technology to students as quickly as possible. If your student attends a MyTech school, please work with your school to check out a computer. 

We have a limited number of internet hotspots available to families without internet access, which will also be distributed on a first-come, first-served basis. (Please note only one hotspot is allowed and needed per household).

If you have additional questions about DPS remote learning, please contact your school.

Entrega de computadoras el 20 y 21 de abril en varias ubicaciones

Si su estudiante aún necesita una computadora para el aprendizaje a distancia, pueden recoger una en las fechas y horas que se indican a continuación.

Lunes, 20 de abril, de 5 a 7 p. m.

 • Campus Evie Dennis, 4800 Telluride St.
 • Escuela Preparatoria Abraham Lincoln, 2285 S Federal Blvd.
 • Escuela Preparatoria Manual, 1700 E. 28th Ave.

Martes, 21 de abril, de 10 a. m. a 1 p. m.

 • Campus Evie Dennis, 4800 Telluride St.
 • Escuela Preparatoria Abraham Lincoln, 2285 S Federal Blvd.
 • Escuela Preparatoria Manual, 1700 E. 28th Ave.
 • Centro de Estudios Internacionales de Denver (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Academia Place Bridge, 7125 Cherry Creek N Dr.

Tengan presente que La entrega de computadoras está disponible para todos los estudiantes de kindergarten a 12.º grado y se realizará por orden de llegada. No es necesaria la presencia de los estudiantes para recoger una computadora; simplemente indique su nombre y n.º de identificación estudiantil. Actualmente, no podemos aceptar dispositivos que no funcionen y no estamos distribuyendo accesorios para computadora, tales como los cargadores.  Si actualmente tienen un dispositivo que parece no estar funcionando bien, comuníquense con la oficina de servicios de DoTS al 720-423-3163 para recibir apoyo de resolución de problemas.

Ofreceremos más oportunidades en abril para recoger una computadora para los estudiantes que aún las necesiten y queremos entregar los dispositivos a los estudiantes tan pronto como sea posible. Si su estudiante asiste a una escuela MyTech, les pedimos que se pongan de acuerdo con su escuela para recoger una computadora.

Tenemos un número limitado de puntos de conexión wifi para las familias que no tengan acceso a internet y también los distribuiremos por orden de llegada. (Tengan en cuenta que solo se permite y se necesita un punto de acceso wifi por hogar).

Si tienen más preguntas sobre el aprendizaje a distancia de DPS, comuníquense con su escuela.

أجهزة لابتوب متاحة في 20 و21 إبريل في مدارس مختلفة

إذا كان الطالب بحاجة إلى جهاز لابتوب للتعلم عن بعد، يمكنك استلام جهاز في المواعيد والأماكن المحددة أدناه.

الإثنين 20 إبريل من 5 إلى 7 مساءً

 • مدرسة إيفي دينيس (Evie Dennis Campus) وعنوانها 4800 Telluride St
 • مدرسة أبراهام لنكن الثانوية (Abraham Lincoln High School) 2285 S Federal Blvd.
 • مدرسة مانيوال الثانوية (Manual High School) وعنوانها 1700 E. 28th Ave

الثلاثاء 21 إبريل من 10-1 ظهراً

 • مدرسة إيفي دينيس (Evie Dennis Campus) وعنوانها 4800 Telluride St
 • مدرسة أبراهام لنكن الثانوية (Abraham Lincoln High School) 2285 S Federal Blvd.
 • مدرسة مانيوال الثانوية (Manual High School) وعنوانها 1700 E. 28th Ave
 • مركز دنفر للدراسات الدولية بيكر (DCIS Baker) وعنوانه 574 6th Ave
 • أكاديمية بليس بردج (Place Bridge Academy) وعنوانها 7125 Cherry Creek N Dr.

يرجى ملاحظة: يمكن استلام أجهزة الابتوب للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر بنظام الأسبقية. لا يحتاج الطلاب للقدوم لاستلام جهاز اللابتوب، لكن ينبغي أن تزود المدرسة باسمه ورقمه. نحن في الوقت الحالي لن نقبل أي أجهزة لا تعمل كما أننا لا نوزع ملحقات الأجهزة مثل الشواحن.  إذا كان لديك جهاز يبدو أن به مشكلة، يرجى الاتصال بمكتب خدمات التكنولوجيا DoTS على الرقم 720-423-3163 للحصول على دعم إصلاح المشكلات.

ستتاح فرص أخرى لاستلام الأجهزة في إبريل للطلاب الذين يحتاجونها ونحن نسعى إلى إحضار الأجهزة للطلاب في أسرع وقت ممكن. إذا كان الطالب يدرس في إحدى مدارس MyTech، فيرجى التواصل مع مدرسته لاستعارة جهاز لابتوب.

يوجد لدينا عدد محدود من أجهزة الهوت سبوت متاحة للأسر الذين ليس لديهم خدمة انترنت في البيت سيتم توزيعها أيضاً بنظام الأسبقية. (يرجى ملاحظة أنه يسمح بالحصول على جهاز هوتسبوت واحد لكل أسرة)

إذا كان لديك أسئلة عن التعلم عن بعد، يرجى التواصل مع مدرستك.

Nhận Máy vi tính vào ngày 20 tháng Tư và ngày 21 tháng Tư, tại nhiều Địa điểm Khác nhau

Nếu con em quý vị vẫn cần máy vi tính để học từ xa, quý vị có thể đến nhận một máy vào các thời gian và địa điểm liệt kê dưới đây.

Thứ Hai, ngày 20 tháng Tư từ 5-7 giờ tối.

 • Khu học xá Evie Dennis, 4800 Telluride St.
 • Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln, 2285 S Federal Blvd.
 • Trường Trung học Phổ thông Manual, 1700 E. 28th Ave.

Thứ Ba, ngày 21 tháng Tư từ 10 giờ sáng -1 giờ trưa

 • Khu học xá Evie Dennis, 4800 Telluride St.
 • Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln, 2285 S Federal Blvd.
 • Trường Trung học Phổ thông Manual, 1700 E. 28th Ave.
 • Trung tâm Quốc tế học Denver (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Học viện Place Bridge, 7125 Cherry Creek N Dr.

Vui lòng lưu ý: Học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 giờ đây có thể đến nhận máy vi tính và việc cấp phát máy tính sẽ dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho người đến trước. Học sinh không cần có mặt để nhận máy tính; quý vị chỉ cần họ tên và số ID của học sinh. Vào thời điểm này, chúng tôi không nhận các thiết bị hư/hỏng và chúng tôi sẽ không phân phát các phụ kiện của máy vi tính, ví dụ như bộ sạc pin.  Nếu quý vị hiện có một thiết bị dường như không hoạt động, vui lòng liên lạc Quầy Dịch vụ của DoTS theo số 720-423-3163 để được được hỗ trợ xử lý sự cố.

Sẽ có thêm các cơ hội khác vào tháng Tư để nhận máy vi tính dành cho các học sinh nào còn cần đến và chúng tôi muốn cố gắng cung cấp thiết bị công nghệ cho học sinh càng sớm càng tốt. Nếu con quý vị theo học một trường trong chương trình MyTech, vui lòng làm việc với trường của quý vị để mượn máy tính.

Chúng tôi có một số lượng hạn chế các internet hotspot dành cho các gia đình không có truy cập internet, và các thiết bị này cũng sẽ được phân phát dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho người đến trước. (Vui lòng lưu ý mỗi hộ gia đình chỉ cần và chỉ được phép nhận một máy hotspot).

Nếu quý vị có thắc mắc thêm về chương trình học tập từ xa của DPS, vui lòng liên lạc trường con quý vị.

Soo qaadashada Kombiyuutarka 20 Abriil iyo 21 Abriil Goobo Dhowr ah

Haddii ardaygaagu wali u baahan yahay kombiyuutar guriga wax ugu barto, waxaad mid ugu soo qaadi kartaa goobaha iyo saacaddaha hoos ku qoran.

Isniin, 20ka Abriil laga bilaabo 5 illaa 7 pm

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.

Talaado, 21ka Abriil laga bilaabo 10ka subaxnimo ilaa 1da duhurnimo.

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.
 • Denver Center for International Studies (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Place Bridge Academy, 7125 Cherry Creek N Dr.

Fadlan ogsoonow: Kombiyuutarka waxaa heli kara ardayda dhigta fasalka K-12 oo sida loo soo kala hormaro ayaa loo bixinayaa. Ardayda looga ma baahna inay joogaan marka kombiyuutar la soo qaadayo, waxa kaliya aad u baahan tahay magacooda iyo lambarka aqoonsiga ardayga. Wakhtigan xaadirka ah, ma awoodno in aan aqbalno qalabyo jabay oo ma qaybinnayno qalabyada kombiyuutarka, sida fiilooyinka lagu shido.  Haddii aad hadda haysatid aalad aan u muuqanaynin inuu shaqeynayo, fadlan Miiska Adeegga (DoTS Service Desk) kala xiriir taleefanka ah 720-423-3163 si aad u hesho taageero cilad-bixin.

Waxaa jiri doona fursado dheeraad ah inta lagu jiro bisha Abriil si kombiyuutar aad ugu soo qaadato ardayda wali u baahan oo sida ugu dhaqsaha badan waxaan rabnaa inaan isku dayno inaan ardayda u helno tikniyoolajiyada. Haddii ardaygaagu dhigto dugsiga MyTech, fadlan dugsigaaga ka la shaqee si kombiyuutar aad u hesho.

Waxaan haynaa tiro kooban oo interneet shaqaynaya oo ay heli karaan qoysaska aan haysanin interneet, kuwaas oo sidoo kale loo qaybin doono sida loo soo kala hormaro ayaa loo bixinayaa. (Fadlan ogsoonow hal qad interneet ayaa qoyskiiba loo ogol yahay oo sida qoyska ugu baahdo).

Haddii aad qabto su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan barashada fog ee DPS, fadlan dugsigaaga la xiriir.

ኤፕሪል 20 እና ኤፕሪል 21 የኮምፒውተር እደላ በተለያዩ ቦታዎች

ተማሪዎ ለርቀት ትምህርቱ ኮምፒውተር የሚያስፈልገው ከሆነ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ጊዜዎችና ቦታዎች መጥተው ሊወስዱለት ይችላሉ።

ሰኞ፣ ኤፕሪል 20 ከ5 እስከ 7 ፒ.ኤም.

 • ኤቪ ዴኒስ /Evie Dennis/ግቢ – 4800 Telluride St.
 • አብራሃም ሊንከን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 2285 S Federal Blvd.
 • ማንዋል /Manual/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 1700 E. 28th Ave.

ማክሰኞ፣ ኤፕሪል 21 ከ10 ኤ.ኤም. እስከ 1 ፒ.ኤም.

 • ኤቪ ዴኒስ /Evie Dennis/ግቢ – 4800 Telluride St.
 • አብራሃም ሊንከን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 2285 S Federal Blvd.
 • ማንዋል /Manual/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ 1700 E. 28th Ave.
 • ዴንቨር የዓለም አቀፍ ጥናቶች ማእከል (DCIS Baker)፣ 574 6th Ave.
 • ፕሌስ ብሪጅ አካዳሚ፣ 7125 Cherry Creek N Dr.

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ ከአጸደ ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ቅድሚያ የመጣ ቅድሚያ ይሰጠዋል በሚል መርህ መሠረት ለመውሰድ ይችላሉ። ኮምፒውተሩን ለመውሰድ ተማሪዎች በአካል መገኘት አያስፈልጋቸውም፤ ስማቸውን እና የትምህርት ቤት መታወቂያ ቁጥራቸውን መያዝ ብቻ ነው የሚያስፈልግዎ። በዚህ ጊዜ የተሰበሩ ኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን አንቀበልም፤ እንዲሁም እንደ ቻርጀሮች ያሉ የኮምፒውተር አክሰሰሪዎችን አናድልም። በአሁኑ ሰዓት የማይሠሩ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች ካሉዎ ችግሮቹን ለመፍታት የቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት (DoTS) የአገልግሎት ዴስክን በ720-423-3163 ደውለው ያነጋግሩ።

ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ኮምፒውተሮችን ኤፕሪል ውስጥ መውሰድ የሚችሉባቸው ተጨማሪ እድሎች ይኖራሉ። የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን በተቻለ ፍጥነት ለተማሪዎች ለማዳረስ እንሞክራለን። ተማሪዎ MyTech ት/ቤትን የሚከታተል ከሆነ ኮምፒውተርን ለመውሰድ እባክዎ ከት/ቤትዎ ጋር ይነጋገሩ።

ኢንተርኔት ለሌላቸው ቤተሰቦች የተወሰነ ቁጥር ያላቸው እና ቅድሚያ የመጣ ቅድሚያ ይሰጠዋል በሚል መርህ መሠረት የሚታደሉ የኢንተርኔት ሆትስፖቶች አሉን። (ለአንድ ቤተሰብ አንድ ሆትስፖት ብቻ የሚፈቀድና የሚበቃ መሆኑን ልብ ይበሉ እባክዎ)።

ስለDPS የርቀት ትምህርት ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ ት/ቤትዎን ያነጋግሩ።

कम्प्युटर लिने अप्रिल २० र अप्रिल २१ विभिन्न स्थानहरूमा

यदि तपाईँको विद्यार्थीलाई अनलाइन (दूर) सिकाइका लागि अझ कम्प्युटर आवश्यक छ भने, तपाईँले एउटा कम्प्युटर तल सूचीकृत समय र स्थानमा लिन सक्नुहुन्छ।

सोमबार, अप्रिल २० बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म

 • एभी डेनिस क्याम्पस, 4800 Telluride St
 • अब्राहम लिङ्कन हाइ स्कूल, 2285 S Federal Blvd.
 • म्यानुअल हाइ स्कूल, 1700 E. 28th Ave.

मङ्गलबार, अप्रिल २१ बिहान १० बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म

 • एभी डेनिस क्याम्पस, 4800 Telluride St.
 • अब्राहम लिङ्कन हाइ स्कूल, 2285 S Federal Blvd.
 • म्यानुअल हाइ स्कूल, 1700 E. 28th Ave.
 • अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि डेनभर केन्द्र(डिसिआइएस बेकर), 574 6th Ave.
 • प्लेस ब्रिज एकेडेमी, 7125 Cherry Creek N Dr.

कृपया नोट गर्नुहोस्: कम्प्युटर वितरण ग्रेडहरू के१२ का विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो आगमन पहिलो सेवा आधारमा उपलब्ध छ। कम्प्युटर लिनका लागि विद्यार्थीहरूले उपस्थित भैरहनु पर्दैन; तपाईँसँग उनीहरूको नाम र विद्यार्थी आइडि नम्बर हुन जरूरी छ। यस समयमा, हामी फुटेका उपकरणहरू स्वीकार गर्ने स्थितिमा छैनौँ र हामी चार्जर जस्ता कम्प्युटर एसेसरीहरू पनि वितरण गर्नेछैनौँ।  यदि तपाईँसँग काम नदिने किसिमको उपकरण छ भने, कृपया डिओटिएस सेवा डेस्कलाई ७२०४२३३१६३ मा समस्या समाधान सहयोगका लागि फोन गर्नुहोस्।

आवश्यकता हुने विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर लिने अतिरिक्त अवसरहरू अप्रिल महिनामा रहनेछन् र हामी प्रविधि विद्यार्थीकहाँ छिटोभन्दा छिटो पुगोस् भन्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँको विद्यार्थी  माइटेक  स्कूलमा पढ्छ भने, कृपया कम्प्युटर लिनका लागि आफ्नो स्कूलसँग काम गर्नुहोस्।

इन्टरनेटमा पहुँच नहुने परिवारहरूका लागि हामीसँग सीमित इन्टरनेट हटस्पटहरू छन्, त्यसलाई पनि पहिलो आगमन पहिलो सेवाका आधारमा वितरण गरिनेछ। (एउटा घरपरिवारका लागि एउटामात्र हटस्पट चाहिन्छ भन्ने कुरा कृपया नोट गर्नुहोस्)।

डिपिएस अनलाइन सिकाइ बारे यदि तपाईँसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू भए, कृपया आफ्नो स्कूलमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Выдача компьютеров 20 и 21 апреля в разных точках

Если вашему ребенку по-прежнему нужен компьютер для дистанционного обучения, вы можете получить его в указанное ниже время и в разных точках выдачи.

Понедельник, 20 апреля. 17-19 ч.

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.

Вторник, 21 апреля. 10-13 ч.

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.
 • Denver Center for International Studies (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Place Bridge Academy, 7125 Cherry Creek N Dr.

Обратите внимание: компьютеры будут выдаваться учащимся с подготовительного по 12 класс. Выдача компьютеров производится в порядке живой очереди. Присутствие учащихся при получении компьютера  необязательно. Вам просто нужно представить имя, фамилию идентификационный номер учащегося. В настоящее время мы не можем принимать неисправные устройства и не предоставляем вспомогательные устройства, такие как зарядные устройства.  Если в настоящее время у вас имеется неисправное устройство, обратитесь в службу поддержки DoTS по телефону 720-423-3163 для оказания помощи в устранении неполадок.

В апреле появятся дополнительные возможности для приобретения компьютеров для нуждающихся учащихся. Мы стремимся в кратчайшие сроки обеспечить всех учащихся необходимыми техническими средствами. Если учащийся посещает школу MyTech обратитесь в школу для согласования вопроса о получении компьютера.

У нас имеется ограниченное количество точек доступа в Интернет для семей, не имеющих доступа к Интернету, которые также будут распределяться в порядке очередности поступления заявок. (Обратите внимание, что на одну семью выдается и требуется только одна точка доступа).

Со всеми дополнительными вопросами о дистанционном обучении в DPS, обращайтесь в свою школу.

ဧပြီလ 20 ရက်နှင့် 21 ရက်နေ့ နေရာအများအပြားတွင် ကွန်ပျူတာများထုတ်ယူနိုင်ပါသည်

အကယ်၍သင်၏ကျောင်းသားသည် အဝေးမှသင်ကြားမှုစနစ်အတွက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအပ်နေသေးပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်နှင့် နေရာများတွင် သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဧပြီလ 20 ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ 5 နာရီမှ 7 နာရီ

 • Evie Dennis ကျောင်းဝင်း၊ 4800 Telluride St။
 • Abraham Lincoln အထက်တန်းကျောင်း၊ 2285 S Federa; Blvd။
 • Manual အထက်တန်းကျောင်း၊ 1700 E. 28th Ave။

ဧပြီလ 21 ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် 10 နာရီမှ နေ့လည် 1 နာရီ

 • Evie Dennis ကျောင်းဝင်း၊ 4800 Telluride St။
 • Abraham Lincoln အထက်တန်းကျောင်း၊ 2285 S Federa; Blvd။
 • Manual အထက်တန်းကျောင်း၊ 1700 E. 28th Ave။
 • နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ဒင်ဗားစင်တာ (DCIS Baker) ၊ 574 6th Ave။
 • Place Bridge အကယ်ဒမီကျောင်း၊ 7125 Cherry Creek N Dr။

မှတ်ချက်။ မူလတန်းမှ 12 တန်းထိတက်ရောက်သည့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ဦးရာလူစနစ်ဖြင့်ထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လာရောက်ထုတ်ယူရာတွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရန်မလိုအပ်ပဲ အမည်နှင့် ကျောင်းသားအမှတ်ကိုသာ ဖြည့်သွင်းသွားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပျက်စီးနေသောကိရိယာများကို လက်မခံနိုင်သလို အားသွင်းကြိုးကဲ့သို့ ကွန်ပျူတာဆက်စပ် ပစ္စည်းများကိုလည်း ထုတ်မပေးပါ။ အကယ်၍သင့်ထံတွင် အလုပ်မလုပ်သည့် ကိရိယာတစ်ခုရှိနေပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအကူအညီတောင်းခံရန်အတွက် DoTS ဝန်ဆောင်မှု ကောင်တာ ဖုန်း 720-423-3163 သို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ကွန်ပျူတာလိုအပ်လျှက်ရှိနေသေးသည့် ကျောင်းသားများအတွက် ဧပြီလတွင် ကွန်ပျူတာလာရောက်ထုတ်ယူနိုင် မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဆက်လက်ရှိနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက် နည်းပညာများကို မြန်ဆန်စွာထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကျောင်းသားသည် MyTech ကျောင်းတွင် တက်ရောက်နေပါက ကွန်ပျူတာရရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကျောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမရရှိသေးသည့် မိသားစုများအတွက် အင်တာနက် hotspot စက်များ အရေအတွက်အကန့်အသတ်သာရှိပြီး ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (တစ်အိမ်ထောင်လျှင် hotspot စက်တစ်လုံးသာ ခွင့်ပြုထားသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။)

အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် DPS အဝေးမှသင်ကြားမှုစနစ်အတွက် အခြားသောမေးမြန်းစရာများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကျောင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါ။

Ordinateurs DPS à récupérer les 20 et 21 avr. à différents sites

Si votre élève a toujours besoin d’un ordinateur pour l’enseignement à distance, vous pouvez en récupérer un aux heures et lieux indiqués ci-dessous.

Lundi 20 avril de 17:00 à 19:00

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.

Mardi 21 avril de 10:00 à 13:00

 • Evie Dennis Campus, 4800 Telluride St.
 • Abraham Lincoln High School, 2285 S Federal Blvd.
 • Manual High School, 1700 E. 28th Ave.
 • Denver Center for International Studies (DCIS Baker), 574 6th Ave.
 • Place Bridge Academy, 7125 Cherry Creek N Dr.

Remarque : la récupération d’ordinateurs concerne les élèves de la maternelle à la 12e année et se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les élèves ne sont pas obligés d’être présents pour prendre un ordinateur ; il suffit d’avoir leur nom et leur matricule d’élève. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure d’accepter les appareils endommagés et nous ne distribuons pas d’accessoires informatiques, tels que les chargeurs.  Si vous avez actuellement un appareil qui semble être en panne, veuillez contacter le service d’assistance DoTS au 720-423-3163 pour obtenir de l’aide.

En avril, nous distribuerons d’autres ordinateur aux élèves qui en ont encore besoin et nous souhaitons faire parvenir la technologie aux élèves le plus rapidement possible. Si votre élève fréquente une école MyTech, veuillez vous rapprocher de votre école pour emprunter un ordinateur.

Nous disposons d’un nombre limité de modems mobiles Internet pour les familles qui n’ont pas accès à Internet, et ils seront également distribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». (Veuillez noter qu’un seul modem mobile est autorisé et nécessaire par ménage).

Si vous avez des questions supplémentaires sur l’apprentissage à distance DPS, veuillez contacter votre école.